MART 2018’DE AR-GE/TASARIM MERKEZLERİNDE KIST HAFTAYA ŞİMDİDEN DİKKAT

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

14/03/2018

 

 

– Ayın birinci günü Perşembe olup ayın bu ilk kıst (tam olmayan) haftasında Perşembe – Cumartesi arası 3 çalışma gününde en az 7,5 saatten 3 gün tam çalışılırsa;

 

– birinci kıst haftada 1-3 arası                                                    3 gün x 7,5 = 22,5 saat

– ikinci tam haftada 5-10 arası                                                   6 gün x 7,5 = 45 saat

– üçüncü tam haftada 12-17 arası                                            6 gün x 7,5 = 45 saat

– dördüncü tam haftada 19-24 arası                                        6 gün x 7,5 = 45 saat

– beşinci tam hafta 26-31  arası                                              6 gün x 7,5 = 45  saat

olmak üzere toplam                                                                     27 gün = 202,5 saat çalışılırsa;

 

– Pazar hariç ayın çalışma günlerinin tamamında günde en az 7,5 saat hesabıyla çalışıldığından ay içinde bulunan (4,11,18,25) 4 Pazar günü de çalışılmış gibi 4 gün x 7,5 saat = 30 saat olarak hak edileceğinden 27 normal çalışma günleri + 4 hak edilen pazar günleri = 31 gün olur, ancak Sigortaya  Mart ayı için  30 prim hizmet günü bildirilir.

 

-Günde 9 saatten 5 gün çalışılan bir iş yerinde cumartesi çalışılmadığı için   birinci kıst haftada Perşembe ve Cuma günleri toplam 9×2=18 saat,fazla mesai ile en fazla 11 saatten 22 saat olmakta o haftanın Cumartesi günü de 0,5 saat çalışıp 22,5 saat tamamlanmazsa, bu cumartesi  eksik çalışmaya girer ve çalışılmayan bu bir gün ile birlikte hak edilen 4 Pazar günü toplamı olan 5 gün azami 30 prim hizmet gününden düşülür ve 25 gün  merkezde geçen süre olarak prim hizmet belgesinde  yer alır. Cumartesi ilave çalışmaya bir alternatif olarak ,devam etmekte olan projelerle ilişkilendirerek aşağıdaki konularda personelin merkez dışında görevlendirilip sisteme işlenmesidir:

 

a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları.

b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar.

c) Saha araştırması.

ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler.

d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler.

 

Not: Merkez dışında geçirilen süreyle ilgili olarak oluşturduğumuz görevlendirme formu örneği

 

-Ar-Ge Yönetmeliğine göre proje yönetimli ar-ge/tasarım merkezinde haftada 45 saat tam zamanlı çalışma saati olup(6 GünX7,5 saat=45 saat) , her hafta ayrı ayrı dikkate alınmalı, başka bir deyişle örneğimize göre ikinci hafta 48 saat, üçüncü hafta 43 saat çalışılırsa, ikinci haftadaki 3 saat fazla mesaiye girdiğinden dikkate alınmayarak, üçüncü haftaya eklenmez ve üçüncü hafta merkezde  eksik çalışılmış olur. Bu durumda 3. Hafta çalışılan saat 43:7,5= 5,73 gün, küsurat dikkate alınmayarak 5 gün çalışılmış olur,ay içinde eksik çalışılan günle birlikte hak edilen pazarlar ayın toplam prim gün sayısı olandan düşüldüğünde ayın prim hizmet gün sayısı=30-(4 pazar +1 eksik çalışılan gün)=25 prim hizmet günü merkezdeki proje kapsamında çalışılan günler olarak bildirilmiş olur.

 

-Puantaj kontrollerinde duruma haftalık bakılırken haftanın çalışılan günleri itibariyle bakmak gerekiyor ve her çalışma gününde çalışılan saatlerin 11’den fazla olmamasına dikkat edip fazlasının dikkate alınmaması ve çalışma haftası itibariyle (çalışılan gün sayısı X çalışılan saatler) = 45’ten fazla olmaması gerekiyor.