MİLLİ VE ÜRETEN EKONOMİMİZ İÇİN 2018 AĞUSTOS VE EYLÜL AYLARINDA TÜBİTAK’A 100.00 AR-GE PROJESİ VERİLMELİ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Öğretim Üyesi, Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

13/08/2018

 

Milli finansal yönetim için Merkez Bankası nasıl belirleyici bir role sahipse, Milli ve üreten teknoloji temelli ekonomimiz için de TÜBİTAK projeleri   anahtar bir role sahip.

Aşağıda zihnimde somut çıktıları olan bir hipotez kurdum.

Her sorun beraberinde yenilik ve fırsat yaratır. Ağustos ve Eylül aylarında öncelikle teknoloji temelli ürün yeniliği olarak proje süresi 6-10 ay, piyasaya etkisi hızlı 100.000 adet TÜBİTAK projesi 1507,1501 ve TEYDEB 2.0 Versiyondan verilirse;

https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/Upload/SingleFile/Dosya-67-429.pdf

– Her bir projenin maliyeti 30.000 dolar olacağı varsayımıyla, teknoloji temelli ar-ge harcamalarımız bir yıl içinde 3 milyar dolar artmış olur (yarısı hibe yarısı öz kaynaklarla karşılanacağını varsayarsak devletin katkısı 1,5 milyar dolar olur). Şu anda ülkemizin ar-ge harcaması 14 milyar dolar olduğu dikkate alınırsa %21’lik artışı ifade eder, GYIH içindeki payı da bizim için psikolojik sınır olan yüzde biri aşarak %1,1 olur.

– TÜBİTAK Ar-Ge projeleri türev ticarileşme ve seri üretim yatırımlarının başlangıç noktası oluyor, bizim teorik ve uygulamalı bilgimize göre TÜBİTAK çarpanı ortalama 5 olup, teknoloji temelli seri üretim yatırımları 15 milyar dolar artar, bunun cari açığı azaltıcı etkisi yıllık en az 10 milyar dolar olur.

http://www.abdanmerymm.com/wp-content/uploads/2018/04/B%C3%9CY%C3%9CME-MODEL%C4%B0-2.pdf

– Proje oluşturmak bizce zor değil, zihnimizde yenilikçi fikirlerimiz varsa, aşağıdaki proje yazma açıklamalarına göre bir haftada proje yazılır. Denememiz lazım.

http://www.abdanmerymm.com/bilimsel-yonteme-gore-tubitak-teydeb-projeleri-nasil-yazilmali.html