ONAYLANAN ORTAK PROJE DENEYİMLERİMİZDEN KAZANDIĞIMIZ ÖZGÜN SİSTEMATİK BİLGİLER

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

23/07/2022

 

Ülkemizdeki firmaların Ar‐Ge çalışmalarına baktığımızda, örneğin TÜBİTAK’a verilen tekli başvurular ağırlık taşımaktadır. Örneğin 2022/1. Çağrı 1501 programında kabul edilen projelerin sayısı 281 olup, bunun ancak 15’i (%5,3’ü) ortak projedir. Bu sayının %10’lara çıkması gerektiği görüşündeyiz (1507 destek programı 2022/1. Çağrısında kabul edilen projeler arasında ortak proje yer almamaktadır).

 

ORTAK PROJE VERMENİN AVANTAJLARI

– 1501 TEYDEB Uygulama Esaslarının  15/2)  maddesinde “Bu Uygulama Esaslarının 4 üncü maddesindeki kuruluş tanımına uyan sermaye şirketlerinin programa başvurabileceği veya destek alabileceği proje sayısında sınırlama yoktur. Ancak TÜBİTAK Başkanlığının belirleyeceği bir sayının üzerinde bu destek programı kapsamında projesi desteklenmiş olan kuruluşların, yeni bir proje önerisinin bu program kapsamında desteklenmesi için uluslararası destekli en az bir Ar-Ge projesi yürütmüş olmak veya bu destek programı kapsamında ortaklı en az bir TÜBİTAK projesi yürütmüş olmak şartını sağlaması istenebilir. “

 

Ortak proje başvurusundaki şartlar uygulama esasları madde 17’de yer almaktadır.

 

DENEYİMLEDİĞİMİZ ORTAK PROJE UYGULAMA BİLGİLERİ

Aşağıda öncelikli sektörler arasında yer alan firmalardan örneğin;

– Bize göre ürün yeniliğini proje girişi yapan MUHATAP firma, süreç yeniliğini makine firması üstlenmeli. Başka bir deyişle ortak proje sonucunda piyasaya ürün yeniliği sunan firma, TÜBİTAK’a proje girişi yapmalı.

– Süreç yeniliği çıktısı makine, otomasyon, vb süreç firması tarafından mutabakata varılan bedelle fatura kesilerek ürün firmasına satılmalı.

– İki taraf arasında düzenlenecek sözleşmede, ürünün fikri ve sınai hakları ürün firmasına, makinenin fikri ve sınai haklarına makine firmasına ait olması önerilir. İki tarafın hak ve yükümlülüklerini tanımlayan sözleşmenin iyi yapılması, bu süreçte kritik unsurdur, aksi durumda işe başlanınca sorunlar çıkıyor. Denetimlerde olumlu geri bildirim alan örnek sözleşme için bize ulaşabilirsiniz.

– Proje toplam bütçesi içerisinde her bir ortağın payı %25 ‘den aşağı olmamasında ortaklık mantığı gereği fayda var.

– Ortak projelerde aşağıdaki iş paketleri şablonu kullanılabilir:

  1. Proje Yönetimi (ORTAK)
  2. Ürün ve süreç Kavram Geliştirme (ORTAK)
  3. Ürün Tasarım (Firma A)
  4. Süreç Tasarım (Firma B)
  5. Ürün Prototip İmalat ve Montaj (Firma A)
  6. Süreç Prototip İmalat ve Montaj (Firma B)
  7. Test ve Değerlendirme İş paketi (ORTAK).

(Firma A: Koordinatör Firma (Muhatap Firma)

Firma B: Makina Üretici Firma.

– Proje için, Firma A’dan bir proje koordinatörü ve proje yürütücüsü ile firma B’den proje yürütücüsü olması tavsiye edilir.

 

NOT:
TÜBİTAK 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları Madde 14/ (2)-a bendine göre “a) Program kapsamında KOBİ ölçeğindeki işletmelerin en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla ilk beş projesi desteklenir. b) TÜBİTAK-TEYDEB destek programları kapsamında değerlendirme sürecinde olan proje sayısı ile destek kararı verilmiş proje sayısı toplamı beş olan kuruluş yeni bir başvuru yapamaz. Ancak, değerlendirme süreci devam eden proje önerilerinden en az birinin desteklenmesi uygun bulunmaz ise, (a) bendindeki koşulu da sağlamak kaydıyla yeni bir proje başvurusunda bulunabilir”.