ÖNCELİKLİ ALANLARDA ORTAK PROJE VERİLMESİNİ ÖNERİRİZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

04/08/2022

 

– Projenin dışsal amacı arzulanan çıktıdır ( desired Outcome), nereye gittiğimiz ve ne yaptığımızla ilgilidir. Bu amaç Frascati Kılavuzuna göre ortaya konulan 5 Ar-Ge kriterlerinden “yeni, sistematik ve tekrar üretilebilirlik” ile ilgilidir.

 

– Projenin içsel amacı arzulanan hedefe nasıl ulaşılacağı, başka bir deyişle süreç adımları ile ilgilidir. Bu bakımdan Frascati’nin Ar-Ge kriterlerinden olan “yaratıcı” unsuru ile ilişkilidir. Yaratıcılık bize göre sadece bilgi gücü ile elde edilmez, daha önemlisi hayal gücü gerektirir.

 

– Yaratıcıkta süreç yeniliği ve unsurlarına gereken dikkat , anda ve şimdide mevcut olma, süreç boyunca sürekli tetikte ve uyanıklık gösterilmezse, projelerin fıtratında var olan belirsizlik nedeniyle arzulan çıktıyı elde etmek zor görülüyor. Peki Süreç Yeniliği nedir ve nasıl sağlanır? Bu konuda Oslo Kılavuzu 2005 versiyonunun aşağıdaki paragrafları bize ipucu vermektedir:

“163. Bir süreç yeniliği yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya teslimat yönteminin gerçekleştirilmesidir. Bu yenilik, teknikler, teçhizat ve/veya yazılımlarda önemli değişiklikleri içermektedir.

164. Süreç yenilikleri, birim üretim veya teslimat maliyetlerinin azaltmak, kaliteyi artırmak veya yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş ürünler üretmek veya teslim etmek üzere öngörülebilir.

“165. Üretim yöntemleri, mal ve hizmet üretmek amacıyla kullanılan teknikleri, teçhizatı ve yazılımları kapsamaktadır. Yeni üretim yöntemlerine örnekler; bir üretim hattında yeni otomasyon teçhizatının uygulanması ya da ürün geliştirmek için bilgisayar destekli tasarım gerçekleştirilmesidir.”

 

– TÜBİTAK 2022-2 1501 çağrısına baktığımızda öncelikli alanlar tanımlanmış. Bir örnek verirsek bir KOBİ, plastik evsel/endüstriyel mutfak eşyaları üretiyor, bu ürün öncelikli alanlar arasına girmiyor ancak ihracata da çalıştığı için mevcut üründe kalite iyileştirmesi, verimlilik artışı, maliyetin düşürülmesi, yeni ürünler üretmek vb. için öncelikli alanlardan makina imalat grubundaki öncelikli teknoloji alanlarından “Akıllı Robotik Sistemler”,” Esnek ve Akıllı İmalat Teknolojileri” konularında makinaya ihtiyacı var. Nasıl bir makinaya ihtiyacı olduğu konusunda bilgi ve tasarımına sahip, ancak kendisi makine imalatçısı değil, bu durumda yerli bir makine imalatçısı ile iş birliğine girerek,1501 2022-2 çağrısına ortak proje olarak başvurur ve %75 destek oranlı hibelerden her iki KOBİ de yararlanır.

https://lnkd.in/dJVCQ2u

– Ortak proje başvurusu ile ilgili yazımız linki: https://lnkd.in/eUhcCnk8