PAZAR ODAKLI TEKNOLOJİK PROTOTİP/PİLOT UYGULAMA ELDE ETMEYE YÖNELİK ÜR-GE İLE TİCARİLEŞMEYE YÖNELİK ÖN TİCARİ PROTOTİP VE ÖLÇEKLENDİRME/ KAPASİTE ARTIŞI TEKNOYATIRIM PROGRAMLARI İÇİN KANVAS İŞ MODELİNİ ÖNERİRİZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

17/03/2022

 

 

– “…Bir iş modelinin şirket aktivitelerinden oluştuğu, belirli bir sistem oluşturacak şekilde bir araya geldiği, koordinasyon içerisinde gerçekleştiği, birbiri ile etkileşime girerek, şirket ve paydaşları için değer oluşturduğu bir aktiviteler sistemi olarak tanımlandığı görülmektedir. Dolayısıyla, iş modelleri pazar fırsatlarını tüm paydaşlar için değer yaratacak şekilde elde etmek amacıyla geliştirilmiş iş aktiviteleri bütünü olarak tanımlanabilmektedir…”https://lnkd.in/eY8uYehT

– Tecrübelerimize göre şirket faaliyetlerini bir bütün ve sistem halinde ele alan KANVAS İş modeli ÜR-GE ve TEKNOYATIRIM projelerini yazarken bizce en uygunu.

 

KANVAS iş modelinin yapı taşları:
– Müşteri Kesitleri,
– Değer Önerileri,
– Kanallar,
– Müşteri İlişkileri,
– Kilit Etkinlikler,
– Kilit Kaynaklar,
– Kilit Ortaklar,
– Gelir Kaynakları ve
– Maliyet Yapısı.

 

(Kaynak: KOSGEB Geleneksel Girişimcilik El Kitabı, Adil Oran,4.Bölüm).
https://lnkd.in/e-9HpQpp

– Bu iş modeline göre girişimci ilkin hizmet vereceği müşteri kesitlerini tanımlayarak onların sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını gidermek, hazlarını arttırmak amacıyla onların taleplerini karşılamak için değer önerileri oluşturur. Değer önerileri, müşteri ihtiyaçlarıyla en uygun şekilde örtüşen mal ve hizmet özellikleridir. Bu uyumun sağlanmasından sonra girişimci ilgili müşteri gruplarıyla hangi kanallarla iletişime geçeceğini tanımlamaktadır. Müşteri ihtiyacını gidermek için gelir getirici faaliyet olarak girdileri çıktılara dönüştüren mal ve hizmet üretim ve teslim çaba ve gayretlerini kilit etkinlikler olarak belirleyecek, bunun için hangi kaynaklardan ve kilit ortaklardan destek alacağını oluşturacak ve netice itibariyle müşteriye mal ve hizmet sunarak gelir sağlayacak ve buradan elde ettiği gelirle maliyetlerini karşıladıktan sonra o işe devam etmesi için kar elde etmesi gerekecektir.

Bu konuda detaylı açıklama için TÜSİAD bkz: https://lnkd.in/efVTU3t

– Özellikle ÜR-GE’de TRL 6 ile teknolojik olgunluktan ziyade pazar olgunluğu çalışmaları öne çıkıyor. Bu konuda bkz.: https://lnkd.in/dM7jRXX