PİYASA İHTİYAÇLARI İLE ÖRTÜŞEREK DENEYİMLEDİĞİMİZ BİR DÖNEMLİK GİRİŞİMCİLİK DERSİ İÇERİĞİ (SORGULAMAK VE İYİLEŞTİRMEK AMACIYLA)

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

20.01.2020

 

 

 

1) Girişimciliğin Tanımı ve Özellikleri – Definition of entrepreneurship and its characteristics, 2) Dünya’da ve ülkemizde girişimciliğin gelişimi – Evolution of entrepreneurship in the Word and in Turkey,

3) Girişimci özellikleri Characteristics of Entpreneur,

4) Girişimcilik türleri Types of Entrepreneurship,

5) Kanvas girişimcilik iş modeli ve planı Entrepreneurship’s Kanvas business model and plan,

6) Ar-Ge, Tasarım ve inovasyon kavramlarının Frascati 2015 – Oslo 2018’e göre açıklanması, Explication of R&D,Design and İnnovation terms according to Frascati 2015 Manual and Oslo 2018 Manual

7) Girişimcilik Destek programlarının akışının tasarlanması Design of supporting fund flows programmes,

8) Örnek uygulamalarla TUBİTAK ve KOSGEB Ar-Ge projelerinin oluşturulması, onay süreci, onay sürecinden sonra harcamalara ve hibe almaya yönelik teknik, mali raporu tasarımı, -Formation of R&D projects and its acceptance and financial procedures with example of Tübitak and Kosgeb R&D and innovations programmes,

9) Geleneksel ve ileri girişimcilik desteği ve örnek uygulaması. İmplementation of traditional and advanced Entrepreneurship’s support programme

10) Teknoyatırım, Teknopazar ve 5. Bölge teşvikleri, Teknoinvestment,Teknomarketing and 5. Region İncentive certificate

11) Tasarım/Ar-Ge merkezlerinin kurulması, mali sürdürülebilirlik, Ar-Ge muhasebesinin oluşturulması, Establish and financial  sustainability of R&D and design centers and its accounting system,

12) Tasarım desteği ve küresel tedarik zinciri destek programlarına başvuru ve sonrası işlemleri, Submit of design fund and global procurement’s chain and its after activities

13) İş birliği destek projesi ile firmalar arası proje bazlı ortak çalışmaların hibesi, Cooperation support system between firms and its procedures,

14) Yazılım, Teknik müşavirlik gibi hizmet ihracatlarının teşvikleri. İncentive of software, technical consultancy and other service export’s programmes.

15) Patent, Faydalı model ve markalaşma – Patent and Useful models,branding.