PİYASADA TEKNOLOJİ TABANLI MAL ARZINI VERİMLİ VE HIZLI ARTIRMAK İÇİN KOSGEB’İN HER AN BAŞVURUYA AÇIK FAİZSİZ KREDİ VE HİBELİ TEKNOYATIRIM PROGRAMINA BAŞVURMANIZI ÖNERİRİZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

02/08/2023

 

– Teknoloji tabanlı katma değerli ürün üretmek için amaç sadece destek alıp prototip/pilot uygulama yapmak değil, bu prototipin ticarileştirilerek seri üretime geçilmesidir. Nitekim Ar-Ge’nin son kriteri, transfer edilebilirlik ve tekrar üretilebilirliktir. Ulusal bazda KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM destek programı uygun bir program.

https://lnkd.in/eUgNBv5

– Programın Amacı ve Kapsamı

(a) Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini
(b) Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak.

– Özellikle başarıyla tamamlanan TÜBİTAK ya da KOSGEB Ar-Ge/yenilik projesi sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 1.400.000TL ve geri ödemesiz 600.000 TL olmak üzere toplam 2.000.000 TL’dir. Orta -Yüksek / Yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 7.000.000 TL ve geri ödemesiz 3.000.000 TL olmak üzere toplam 10.000.000 TL’dir.

Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda desteklerin üst limiti geri ödemeli7.000.000 TL ve geri ödemesiz 3.000.000 TL olmak üzere toplam 10.000.000  TL’dir.
https://lnkd.in/dH6YTvfx

-Destek oranı: %60, Personelde %100.

-Tekno yatırım projesini doldururken hâkim faaliyet, fizibilite raporunun doldurulmasıdır.   KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı Proje Dokümanları Tablosu.

-Başvuru formunu doldururken Pazar Olgunluk Seviyelerinden yararlanabiliriz:

Pazar Olgunluk Seviyeleri:

– Ticarileşme için yapılacak olgunluk çalışmalarında AB Horizon Europe Hızlandırıcı programında talep edilen BRL (Business Readiness Levels-İş/Pazar Olgunluk Seviyeleri ) çalışmalarını Teknoyatırım program başvurusunda referans olarak kullanmanızı öneririz.
Pazar Olgunluk Seviyelerinin Dökümü:
1.Temel Araştırma,
2.İhtiyacın formülleştirilmesi,
3.İhtiyacın doğrulanması,
4.Küçük ölçekli müşteri, paydaş kampanyası,
5.Büyük ölçekli erken benimseyenler kampanyası,
6.Çekiş gücü: Satışların ödeme yapan müşterilere göre eşleştirilmesi,
7. Memnuniyet kanıtı,
8. Ölçeklenebilirlik kanıtı,
9. İstikrar kanıtı, sürdürülebilirlik.
https://lnkd.in/dPUrW5z