PROJE MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞLAR VE ENFLASYON AR-GE VE İNOVASYON ÇALIŞMA VE PROJE BAŞVURULARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

06/01/2023

 

 

– TÜBİTAK projelerine baktığımızda proje başvurusu ile onaylandığının anlaşılması ortalama altı ay, mali raporun hazırlanarak hibenin talebi ve alınması ortalama bir altı ay daha sürebilmektedir. Ülkemizdeki 2022 yılındaki enflasyon oranı TÜFE’de %64,27, ÜFE’de % 97,72’dir. Bu durumda arada geçen zaman süresince maliyetlerdeki artışlar hibe desteklerinin reel değerini ve satın alma gücünü azaltıyor. TÜBİTAK 02.08.2022 tarihinde yaptığı duyuruyla,

“- Kuruluşlar, son dönem raporu 01.01.2022’den sonra sunulmuş ve “99-TEYDEB süreçleri tamamlandı” kodunda olan projeleri için 01.01.2022 sonrasında sunulmuş dönem raporlarında bütçe üst sınırı nedeniyle kapsam dışı bırakılan giderlerinin destek kapsamında değerlendirilmesi için dilekçe ile TÜBİTAK’a başvuracaklardır.

– Kuruluşların 01.01.2022’den sonra TÜBİTAK’a sunduğu ve izleme süreci devam eden dönem raporlarında beyan edilen maliyet artışları, bütçe imkanları dahilinde destek kapsamında değerlendirilecektir.” açıklamasında bulunmuştur. https://lnkd.in/ddC-9fcD

– KOSGEB 1 Ekim 2021 tarihinde sonra desteklenmiş programlarda %25 bütçe artırımı yapmıştır.

– Bu kez Yazar Lina Gálvez Muñoz MEP’in Science|Business bülteninde 5 Ocak tarihli yazısında, enflasyonun AB’de yeniliği engellediği ifade ediliyor.

“ Enflasyon, Avrupa’da inovasyonun önünde bir engeldir. “

“Aşırı enflasyon, hibelerin satın alma gücünü azaltıyor ve yeniliği baltalıyor. Enflasyonist olmayan zamanlarda maliyetlendirilen projeler üzerindeki etkileri azaltmak için eylem gereklidir.

“Enflasyon oranı tüm Avrupa’da ortalama %10 civarında olabilir,”

“Şu anda deneyimlediğimiz gibi, malzeme veya diğer girdilerin fiyatlarındaki hızlı artışlar, projeleri engelleyebilir veya ciddi şekilde tehlikeye atabilir, bu durum birçok araştırmacının ve KOBİ’nin şu anda karşı karşıya olduğu bir durumdur.”
https://lnkd.in/d-pJh774