PROJELER ARASINDAKİ İLİŞKİLERE BİRLEŞTİRİCİ, BİRARAYA GETİRİCİ, BÜTÜNSEL (HOLOGRAFİK), SENTEZCİ VE ENTEGRE BAKIŞ AÇISIYLA BAKILDIĞINDA FİRMANIN İHTİYAÇLARINA UYGUN BİRÇOK PROJENİN YARATILABİLECEĞİNİ DENEYİMLİYORUZ

 Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

15/06/2022

 

 

 

– Bunun için mevcut durumda kullanılabilir ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve yenilik bazlı projeleri ilk toplantıda hikayeleştiriyoruz.  Aşağıdaki linkteki grafiğimize göre öne çıkan 18 adet projeyi ortaya koyuyoruz:
https://lnkd.in/dKc4PC6

– Firmanın altyapısı, personel durumu, mevcut ürün ve pazar analizi ile ihtiyaç ve beklentilerini öğreniyoruz. Bizim bir hipotezimiz var, aynı firmada farklı alanlarda aynı anda yürüyen 3-5 proje tanımlamak mümkün ve bunların modelini kurarken MVP (Minimum Viable Product) Minimum Uygulanabilir Ürün prensibini projelere uygulayarak en basit projeden artımsal olarak giderek karmaşık projelere doğru yolculuk yaparak, ara proje çıktılarından tecrübe kazanılmasını sağlıyoruz.

– Bu söylediklerimizi birkaç örnekle açıklayalım. Firma Kobi ve yetkilisinin zihninde kendi ve piyasadaki rakiplerine göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün yapma fikri var. İlgili mevzuatlara ve Frascati ve Oslo kılavuzları kriterlerine göre uyum sağlıyorsa, ilkin KOSGEB ya da TÜBİTAK Ar-Ge ve inovasyon projesine başvurmasını öneriyoruz ve proje yazmaya başlıyoruz. Elbette yeni ürünün prototipinden sonra seri üretim ve ticarileşme adımlarıyla sadece iç piyasaya değil ihracata da yönelmesini ve bu konudaki teşviklerden yararlanmasını sağlıyoruz.

– Eğer firma yeni ihracata başlıyor ve geliştirmek istiyorsa KOSGEB yurt dışı Pazar desteği, ihracat yapıyor (yaklaşık yıllık minimum 1 milyon dolar gibi) ancak  tasarım ve yeni ürünlerle artırmak istiyor ve bunun için üniversite mezunu mühendis, yazılımcı gibi personel ihtiyacı varsa Ticaret Bakanlığı Ürün geliştirme ve tasarım program desteğine, eğer  ara ürün ihraç ediyor makine, teçhizat, donanım ve yazılıma ihtiyacı varsa Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) programına başvurmasını öneriyoruz.

– Eğer firma Ar-Ge projesi prototipini başarıyla tamamlar ve seri üretimle yurt içi ve dışı ticarileşme yatırımı yapmak istiyorsa KOSGEB ya da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoyatırım programına başvuru sağlıyoruz. Ar-Ge projesi vermemiş ancak ön fiziksel prototipini yaptığı ürünün seri üretimini ve ticarileşmesini istiyor ve yatırımlar için hibe ve kredi desteğine ihtiyacı varsa KOSGEB Teknoyatırım “CARİ İŞLEMLER HESABINA KATKI SAĞLAYACAK ÜRÜN LİSTESİ”nde yer alıyorsa buraya başvurmasını öneriyoruz.

– Yukarıda tanımlanan projelerde firma hibe ve kredi desteği sağlıyor. Ayrıca vergi ve SGK yüklerinden hafiflemek istiyor ve yeterli personeli de varsa Tasarım/Ar-Ge merkezi kurulmasını ya da patente konu bir ürün ise patent alıp üretimle ticarileştirecek ise patent ürünün satışından elde edilen karın yarısına karşılık gelen kısmına 20 yıl süre ile  vergi istisnası var.

– Daha sonraki toplantılarda AB Horizon Europe konsorsiyum ve Kobilerin tek başlarına başvurabilecekleri piyasada oyun bozucu projeleri ve destekleri anlatıyoruz. Ayrıca AB ülkelerindeki imalatçı ve yazılım firmalarıyla ortak ar-ge projeleri vermek için Eureka ve Eurostarts projelerinin anlatımına geçiyoruz.

– İçsel varlığımızın ve Kuantum alanının olasılıkların  sonsuzluğuna ve yaratıcığına inanıp çalışmalara devam ederek,  mevcut durumdaki sorunları  direnmeden kabul ve tasdik edip  dikkat ve enerjimizi çözüm için projelere verirsek, başarılar çok yakınımızda ve bizleri bekliyor.