PROJELERDE GENELLİKLE SORGULANAN YÖNTEMLER KONUSUNU NASIL ALGILAMAK GEREKİR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

17/08/2021

 

 

 

 

– Yöntem ya da metot amaç ve hedeflere ulaşmak için nasıl bir yol izleyeceğimiz, hangi araç, teknik ve usulleri seçeceğimiz ile ilgilidir. Dolayısıyla amaca ulaşmak için birden fazla yöntem olmalı, yani yöntem tekliği değil, yöntem çokluğu esas olmalı ve belirleyeceğiz parametrelere, değerleme ölçütlerine, değişkenlere göre analiz ederek bir yöntemin seçilip diğerlerinin kapsam dışına alınmasını gerektirir (Ar-Ge sistematiği).

– Ar-Ge’de bilgi stokunun gelişmesi için yapılan temel araştırmada birden fazla teori(kuram), hipotez, bakış açısı, konsept, varsayım olabilir. Bu durumda Popper şöyle der,” …Belirli bir anda yarışan kuramlar arasında en iyi sonuçları veren kuram, en yüksek bilgi verici içeriğiyle en iyi desteklenmiş olan kuramlardır ve bunun için de egemen kuram odur ya da o olmalıdır.” (Kaynak: Bryan Magee, Karl Popper’in Bilim Felsefesi ve Siyaset kuramı, Remzi Kitabevi, S.36).

– Bilimsel ve teknolojik araştırmalarda ve ayrıca sosyal bilimler, beşerî bilimler ve sanat alanındaki araştırmalarda kullanılan metotlar, projenin nihai çıktısının belirsizlik taşıması halinde kabul edilir (Frascati Kılavuzu).

– Bu anlamda ön seçimin başarıya ulaşmasındaki risklerin tanımlanıp, hafifletilmesi ya da ortadan kaldırılması için baştan aksiyon planlarının yapılması kritik önemli bir konudur (Ar-Ge unsurları).

– Proje amacı ve hedeflerinin başarıya ulaşmasındaki belirsizliği ve riskleri konusunda Popper şöyle der,”…Bir politika, gerçekliğin önünde sınanması ve deneyin ışığında düzeltilmesi gereken bir varsayımdır. Bu varsayımın yanlışlarını ve içerdiği tehlikeleri, bunlar uygulamada kendilerini ortaya koyuncaya kadar beklemektense, önceden eleştirel inceleme ve tartışma yoluyla açığa çıkarmak, tümüyle daha ussal, kuralca (kaynaklar, insanlar ve zaman bakımından) daha tutumlu bir süreçtir…”.
Aynı kaynak,S.68.