PROJELERDE PAZAR ANALİZİMİZİN SORGULAMASINA DAİR REFERANS KONU BAŞLIKLARI VE KAVRAMLAR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

22/12/2021

 

– Proje bazlı destek programlarında artık KAVRAM GELİŞTİRME, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE PAZARA GİRİŞ Alt bileşenleri birlikte düşünülüp, bir bütünlük içinde sentez haline getiriliyor. Kuşkusuz ana bileşen pazara giriş olup, pazarımız yoksa üretmemizin bir anlamı kalmıyor, bir kaynak israfı söz konusu oluyor.

– Pazara giriş bileşeninde hangi noktalara dikkat edeceğiz, ne gibi stratejik amaç, hedefler ve faaliyetler için çalışmalar yapacağız sorgulamasında bize göre, KOBİ’lerimizin tek başlarına her zaman ya da çağrılı olarak başvurabilecekleri, %70 hibe destekli ve destek üst limitinin 2,5 milyon Euro olan AB HORIZON EUROPE HIZLANDIRICI destek programı tam uygulama başvuru formundaki sorgulamaların detaylı nitelikte olduğunu düşünmekteyiz.

– FİRMALARIMIZ İÇİN BİR REFERANS OLACAĞINI DÜŞÜNEREK, HIZLANDIRICI’NIN KRİTİK KAVRAM VE SORULARININ BAZILARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR:

– Pazarınızı bilin, tür, büyüklük ve büyüme açısından pazarınız nedir?

• Hedeflediğiniz pazar nedir?
• Pazar büyüklüğünüz nedir?
• Hedef pazarınızın Bileşik Yıllık Büyüme Oranı nedir?
• Pazarınızın yıllık büyüme oranı nedir?

-Müşterileriniz kimler? Çözümün bedelini kim ödüyor?
• Müşterilerden farklıysa, potansiyel kullanıcılarınız kimlerdir? Sorunu/ihtiyacı olan ve çözümünüzü kim kullanacak?
• Pazar bölümlendirmeniz nedir?
• Başka potansiyel Market uygulaması var mı? Hangisi?
• Başka bir Gelecek Pazarı segmenti var mı? Hangisi?
• Hedeflenen müşterilerinizin neden ödeme yapmaya istekli olduğunu düşündüğünüzü açıklayın
• Neden başarılı olacağını düşünüyorsunuz? (Müşteri memnuniyeti, Performans iyileştirme ve zaman).
https://lnkd.in/eRpWTBzU

– Değer zinciriniz nedir?
• Yeni mi yoksa mevcut bir değer zinciri mi?
• Yeni veya mevcut müşteriler/kullanıcılar var mı?

– Rekabet durumunuz nedir?
• Doğrudan rakipleriniz kimler?
• Dolaylı rakipleriniz kimler?
• Rekabet ortamı yoğunluğunuz ne durumda?

– Bir SWOT analizi ve bir eylem planı yapın,
https://lnkd.in/dyvXs-RJ

– Cari iş hazırlık seviyeniz BRL (Business Readiness Level) nedir?
https://lnkd.in/d2xQHWyp
https://lnkd.in/d4w7sJb

– İş Modeli Kanvas’ı doldurun ,
https://lnkd.in/dQaX3y9W

– Ciro, kâr ve istihdam açısından çözümünüzün beklenen büyüme potansiyeli nedir?

– Finansal ihtiyaçlarınız nelerdir?

– Fikriniz Patentlenebilirler mi? • Kaç tane patent başvurusunda bulundunuz?

– Pazarlama yaklaşımınız nedir (B2B, B2C, B2B2C, vb.)?

– Ticarileştirme stratejiniz nedir?

Kaynak: https://lnkd.in/dPUrW5z

Sorularınız ve detay için bize yazabilirsiniz