RUTİN MAL VE HİZMET ÜRETİMİNDE “ANALİTİK ZİHİNDE OLMAK”NE DEMEK? BU DURUMDAN NASIL ÇIKILIR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

21/01/2021

 

 

– Yenilik, Tasarım ve Ar-Ge yapma ihtiyacının farkında olmakla beraber, mevcut rutin, standart üretim üzerinde düşünüp uygulama yapmaya devam ederek, bu yapının neden-sonuç ilişkileri üzerinde sürekli konuşmak, zorluklardan, sıkıntılardan bahsetmek, geçmiş negatif enerji veren deneyimleri hatırlayarak geleceğe ilişkin beklentilerin bu şekilde olacağı şeklinde düşünülüp, tekrarla alışkanlık kazanıldığında “ANALIZLE PARALIZE(FELÇ) OLMA” sendromu yaşanıyor. Sahipleri ve üst yöneticileri bu şekilde davranan bazı firmaların, bir türlü teknoloji tabanlı ar-ge ve yeniliğe başlayamadıklarını gözlemlemekteyiz. Zihinler mevcut analizde takılıp kalıyor.

– Oysa pozitif bakış açısına devam ve tekrarla, mevcut durumun farkında olarak, daha ileri analize gitmeden yenilik eylemine ve oradan yeni duyguya geçilerek, ilerleme sağlanır.

BU DURUMDA ANA ,DEĞERLİ BİR İŞE VE AKIŞA ODAKLANARAK İKİGAİYİ BULMAK ÇÖZÜM İÇİN ZORUNLU GÖRÜNÜYOR

– İkigai, değerli bir amaç edinerek, ana ve akışa odaklanmak anlamına gelir.

Görüşler
– Dr.Scott Pech Az Seçilen Yol kitabında değişim için “mevcudu parenteze alarak”, sevgi, yeni fikir, düşünce ve eylem için” dikkat” kavramını kullanır.

– Halil Cibran’ın Ermişin Bahçesi adlı kitabının 19.sayfasında, “…Bütün yıllar şimdiye bağlıdırlar. Yılların mevsimleri sizin gelişen kendi düşüncelerinizden başka nedir?” der.

– Morita, ana odaklanıp, hayatımızın amacını keşfetmekten söz eder.

– Karl Popper muhtelif kitaplarında “Geçmiş şu an itibariyle bitmiştir, yargılayacağımız zaman şimdidir, gelecek bilinmezdir, ancak şimdi iyi şeyler yaparsak, gelecek hakkında umutlu olabiliriz” der.

-Bilinçli benliğimiz, bir proje mantığıyla amacı, araçları, kaynakları, faaliyetleri, zamanlamayı, aksiyon planları vb belirlemedikçe, bilinçaltı zihni  bu çalışmayı ciddiye alıp heyecanlanmıyor ve inanmıyor. Bilinçaltı inanırsa hem bu çalışmayı fiziksel boyuta taşıyor, hem de projeyi ruhsal boyuta teslim ederek Sonsuz Akıldan yardım talep ediyor ve alıyor da. (Bu konudaki bilgiler için “Napoleon Hill, düşün ve zengin ol kitabını okuyabilirsiniz).