SALGIN NEDENİYLE OLUMSUZ ETKİLENEN A GRUBU SAĞLIK TURİZMİ ŞİRKETLERİNİN YURT DIŞINDAN HASTA GETİRİLMESİ FAALİYETLERİNE YÖNELEREK ÖNEMLİ DESTEKLERDEN YARARLANMALARI ÖNERİLİR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

01/12/2021

 

 

 

– Sağlık Turizmi Şirketi: Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan ve ana sözleşmesi ve Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile akdettiği sözleşmeler çerçevesinde sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesine ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip aracı kuruluşlardır. 24.11.2021 itibarıyla bu aracı kuruluşların sayısı 285’dir.Bu vasfı kazanabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan Yetki Belgesi alınması gerekir. Bunun öncesinde ilgili İl Sağlık Müdürlüklerine başvurarak uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluş yetkinlik kriterlerini karşılaması gerekiyor.

https://lnkd.in/dD6m8rRw

 

– Harcama giderlerine ilişkin destekler için Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye olup, fatura alınıp ödemesi yapıldıkça başvuruluyor. Yetki Belgesinin süresi 4 yıl olup başlangıç tarihi ilk harcama yapıldığı tarihinden itibaren başlar. Sağlık Turizmi teşviklerinden 4 yılı kapsayan bir dönem için faydalanılır, tekrar başvurusu yoktur.

https://lnkd.in/dsu_KU2d https://lnkd.in/dTBENW5v

 

DESTEKLER

– Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları,

– Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları,

– Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

– Kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları,

– Yurt dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market Katılımlarına Yönelik Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 15.000 ABD Doları desteklenir.

– Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

– Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve program başına en fazla 50.000 ABD Doları,

– Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

https://sss.tursab.org.tr/acenta-sicil.html

https://www.ulken.av.tr/uncategorized-tr/turkiyede-seyahat-acentasi-kurulus-islemleri/