Sentez Bilginin Faydasına Bir Örnek Olarak KOBİ’ler İçin KOSGEB Endüstriyel Uygulama İle İmalatçı Kredi Faiz Desteğinin Birlikte Kullanılması Uygulaması (09.08.2016)

– TÜBİTAK ya da KOSGEB ürün yenilik projeleri başarı ile tamamlanır ise, tamamlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde KOBİ Firması, KOSGEB’in ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMINA başvurarak prototip ürünün seri üretimi için gerekli olan ve Ar-Ge unsuru taşımayan standart makineler ve ekipmanlar yurtiçinden ve yurtdışından temin edebilir.
-Bu program desteği, firmaya bir defaya mahsus olarak verilir.
– Destek oranı %75,Süre: 18 aydır. Mevzuatta en az süre belirtilmediği için firma alımlarını gerçekleştirebilirse proje süresi bizce 6 aya kadar inebilir.
– Firmaların kullandığı en önemli destek unsuru, test, analiz ve laboratuvar ekipmanı ile bunlara yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım, kalıp ve yazılım giderleridir.
– Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz hibe olarak 150.000 (yüz elli bin) TL, geri ödemeli 500.000 (beş yüz bin) TL olmak üzere toplam 650.000 (altıyüz elli bin) TL’dir.
– Firmalar daha çok hibe desteğinden yararlanmak istiyorlar.
– Projeye konusu satın alınacak makine ve teçhizatın; yerli malı olması durumunda, % 75 genel destek oranına % 15 ilave edilerek, oran % 90 olur.
Örnek olarak üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması için 250 bin TL yerli makineye ihtiyaç olduğunda, 300 bin TL.’ye kadar olan yerli makine alım kredilerinde faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacağından bu destek programına da başvurarak, faiz ödemezler. Ayrıca Meclise yeni sevkedilen yeni tasarı ile firmanın sahip olduğu makine, teçhizat, araba gibi taşınır varlıklarını da teminat olarak göstermek suretiyle daha kolay kredi bulabilecektir.

KOSGEB Endüstriyel Uygulama programında yeni Personel giderlerinde toplam destek tutarı 150.000 TL’dir. Net ücret üzerinden aylık, üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere ve lisans mezunlarına 2.000 TL, yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL ve doktora mezunlarına 3.500 TL , ön lisans mezunlarına 1.500 TL ödeme yapılır.