SORUN OLAN VE İYİLEŞMEYE İHTİYAÇ DUYULAN HER ALANDA AR-GE GEREKİYOR HAYAT AR-GE YOLUYLA SORUN ÇÖZMEKTİR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

23/11/2022

 

– Günümüzde Yenilik ve AR-GE çalışmaları yalnızca prototip ya da pilot uygulama aşamasında değil giderek artan ölçüde destek programlarının da talep ettiği gibi deneme, seri üretim ve ticarileşme aşamalarında da gerekli olabilmektedir.

– Örneğin bir prototip ya da pilot uygulama yeterince fiziksel ve geçerlilik (validasyon) testleri ve gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra, deneme amaçlı tam ölçekli üretime başlatma süreci başlar. Bu aşamada sorunlar çıkıp daha fazla tasarım ve mühendislik çalışması gerektirirse, bu çalışma AR-GE’nin kapsamına girer (Frascati 2.55).

– Keza sorun giderme daha çok AR-GE yapmayı gerektirebilir (Frascati 2.57).

– Yeni bir ürün ya da süreç üretime geçildikten sonra geri bildirimlerle (feed back) teknik sorunlar saptanıp çözülmesi gerekiyorsa, daha fazla AR-GE çalışması talep edebilir (Frascati 2.58).

– Satış sonrası hizmetlerde de teknik sorunlar geri bildirimi alınır ve daha fazla tasarım ve mühendislik çalışması gerektirirse, bu faaliyet de AR-GE’ye girer (Frascati 2.50).

– Görüldüğü gibi mal ve hizmet üretiminin ve satışının har safhası sorun çıkarırsa, AR-GE gerektirebiliyor.

– Bu bağlamda bireysel, ekonomik ve toplumsal alanlarının her safhasında ortaya çıkan sorunları çözmek için mevcut yöntemin dışına çıkılarak, AR-GE yapmak gerekiyor.

– AR-GE çalışma ve proje yapımı 5 kritere uyulmasını zorunlu tutar, bir kriter dahi karşılanmazsa, AR-GE olmaz ve yenilik olmadan mevcutta kalınır.

– Yeni (novel),
– Yaratıcı(creative),
– Belirsiz(uncertain),
– Sistematik(systematic),
– Transfer edilebilirlik ve/veya tekrar üretilebilirlik (transferable and /or reproducible) (Frascati 2.4).

– Yukarıdaki kriterlerden yaratıcı unsuru, çözüm için yöntem çokluğu içinden ön seçim yapmayı ve bize göre doğru seçim için içimizdeki saf gizil güçle iletişime geçip destek almayı içerir.

Einstein’ın ilgili 2 sözü:

“Hayâl kurmak bilgiden önemlidir.”
‘Sorunları çözmeye çalışırken, o sorunları yaratırken kullandığımız düşünce yapısını kullanamayız.”