SÜT VE BESİ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE RASYON HAZIRLAMA TESİSLERİNİN FAYDALARI, ÖNEMİ VE KAZANÇLARI

CANER KANBUR

Elektronik Müh./Üretim Müdürü

Tasarım Merkezi Direktörü

FATİH ÖZKAN

Makina Müh./Fabrika Müdürü

 

25/07/2023

 

 

 

Tarım sektörünün temel alanlarından biri olan hayvancılık, insanoğlunun beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için hayvanlardan elde edilen süt, et ve diğer hayvansal ürünleri sağlamaktadır. Süt ve besi hayvanı yetiştiriciliği, dünya genelinde yaygın olarak yapılan ve ekonomiye önemli katkılar sağlayan bir faaliyettir. Ancak, hayvanların verimli ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi ve üretkenliklerini artırabilmeleri için doğru beslenmeye ihtiyaçları vardır. İşte bu noktada, rasyon hazırlama tesisleri büyük bir önem taşır ve hayvancılık sektöründe önemli bir rol oynar.

 

  1. Beslenme İhtiyaçlarının Doğru Karşılanması

Hayvanların beslenme ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılamak, verimlilik ve sağlık açısından kritik bir öneme sahiptir. Süt ve besi hayvanları, büyüme, üreme, süt verimi, et verimi ve sağlık gibi birçok farklı biyolojik fonksiyonu yerine getirmek için belirli besin maddelerine ihtiyaç duyarlar. Rasyon hazırlama tesisleri, hayvanların yaşına, üretim durumuna, sağlık durumuna ve diğer özelliklerine göre özelleştirilmiş yem karışımları hazırlayarak bu ihtiyaçları en iyi şekilde karşılar. Bu da hayvanların sağlıklı büyümesini, üretkenliğini ve verimliliğini artırır.

 

  1. Optimum Performans ve Verimlilik

Doğru ve dengeli rasyonlar, hayvanların optimum performans sergilemesine ve verimliliklerinin artmasına yardımcı olur. Süt verimi artar, besi hayvanları daha hızlı kilo alır ve et kalitesi iyileşir. Rasyonların doğru şekilde hazırlanması, hayvanların genetik potansiyellerini tam anlamıyla kullanabilmelerini sağlar. Aynı zamanda, hayvanların ihtiyaçlarına uygun beslenmeleri, hastalıklara ve sağlık sorunlarına karşı daha dirençli olmalarını sağlar ve bu da işletme karlılığını artırır.

  1. Maliyet Tasarrufu

Rasyon hazırlama tesisleri, yemlerin doğru oranlarda karıştırılmasını sağlar, böylece yem kaynaklarının daha etkin kullanılmasına ve yem israfının azaltılmasına katkıda bulunur. Hayvanların ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan rasyonlar, gereksiz yem harcamalarının önüne geçer ve işletme maliyetlerini düşürür. Ayrıca, maliyet tasarrufu sağlamak aynı zamanda çevre dostu bir yaklaşımdır; çünkü azalan yem israfı, doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlar.

 

  1. İzlenebilirlik ve Kontrol

Otomatik rasyon hazırlama sistemleri, yemlerin içeriğini ve hayvanlara verilen miktarları izlemeyi kolaylaştırır. Bu sayede, hayvanların beslenme durumu sürekli olarak takip edilebilir ve gerekirse rasyonlar hızlı bir şekilde ayarlanabilir. İzlenebilirlik, hayvanların sağlığı ve üretkenliği için büyük bir öneme sahiptir ve olası sorunların erken tespiti ve önlenmesine imkân tanır.

 

  1. Sağlık ve Refahın Desteklenmesi

Uygun rasyonlar, hayvanların sağlığını ve refahını korumaya yardımcı olur. Doğru beslenme, hastalıklara ve sağlık sorunlarına karşı daha dayanıklı hayvanlar yetiştirilmesini sağlar. Sağlıklı hayvanlar, daha az tedavi ihtiyacı ve daha az veteriner masrafı demektir. Ayrıca, hayvanların refahının desteklenmesi, hayvan yetiştiriciliğiyle ilgili tüketici bilincini artırır ve işletmelerin toplumsal ve etik sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olur.

 

  1. Kalite ve Güvenilirlik

Rasyon hazırlama tesisleri, yemlerin ve besin maddelerinin kalite ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrolleri yapar. Kaliteli ve güvenilir yemler, hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için önemlidir ve son ürünün kalitesini etkiler. Tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir hayvansal ürünler tüketme talebi, işletmelerin kalite standartlarına uygun olarak hareket etmelerini gerektirir.

 

Sonuç olarak;

Süt ve Besi hayvan yetiştiriciliğinde rasyon hazırlama tesislerinin faydaları, önemi ve kazançları oldukça çeşitlidir ve hayvancılık sektörü için vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Doğru rasyonlar, hayvanların sağlık, üretkenlik ve verimliliği için hayati önem taşır. Hayvanların doğru beslenmesi, sağlıklı bir büyüme ve gelişme için temel bir faktördür. Ayrıca, doğru rasyonlar hayvanların hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlar ve üretim verimliliğini arttırır.