TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR İLE EKONOMİK ALT YAPI YATIRIMLARI HİBE DESTEKLERİ İÇİN ÖZET BİLGİ

05.11.2021

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesine ilişkin Uygulama Rehberi 31.10.2021 tarihi itibari ile yayınlanmış olup, başvurular 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 21/01/2022 tarihinde sona erecektir.

 

EKONOMİK YATIRIM KONULARI

3.1.1. Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırım Konusunda, Yeni Tesis, Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanması, Faal Olan Mevcut Tesislerin Kapasite Artırımı ile Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyonu Niteliğindeki Başvurulardır.

a. Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

b. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

c. Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

ç. Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesis başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

 

3.1.2. Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

a. Modern seralar

b. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları

c. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları;

ç. Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları

d. Kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları

e, Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları

f. Kanatlı kesimhanelerine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları

 

3.1.3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar

3.1.4. Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

3.1.5. Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

 

YATIRIM SÜRESİ

Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 30/11/2022’dir

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.

 

YATIRIM TÜRLERİNE GÖRE ÜST LİMİT VE DESTEK ORANI

  • Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması olan başvurularda 2.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.
  • Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250.000 Türk Lirasıdır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.
  • Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Kalan %50’lik tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.

 

DESTEK KALMELERİ

  • İnşaat işleri alım giderleri,
  • Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri (ikinci el makine kabul edilmez).

 

BAŞVURULAR

https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx yapabilirsiniz.

 

 

Öte yandan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin Uygulama Rehberi 31.11.2021 tarihi itibari ile yayınlanmış olup, başvurular 17/12/2021 tarihinde sona erecektir.

 

YATIRIM KONULARI

A İş planı; 300.000 TL’ye kadar bütçe içeren başvurular. Ek-1a listesinde yer alan makine ekipman, referans fiyatlar ise Ek-1b listesinde yer almaktadır.

https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/K%C4%B1rsal%20Ekonomik%20Altyap%C4%B1%20Yat%C4%B1r%C4%B1mlar%C4%B1%20Uygulama%20Rehberi%20De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi/V._UYGULAMA_REHBERI_EKLERI_ALTYAPI.pdf

 

B İş planı; 20.000 TL ile 600.000 TL arası bütçe içeren başvuruları,

✓ Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

✓ Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

✓ Bilişim sistemleri ve eğitimi (Akıllı tarım sistemleri),

✓ El sanatları ve katma değerli ürünler,

✓ İpekböceği yetiştiriciliği,

✓ Su ürünleri yetiştiriciliği,

✓ Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için birincil ve ikincil üretim yatırımlarını kapsayan elektrikli olmayan traktörler ve biçerdöverler hariç makine parkları,

✓ Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği

 

YATIRIM SÜRESİ

Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 30/11/2022’dir

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.

 

YATIRIM TÜRLERİNE GÖRE ÜST LİMİT VE DESTEK ORANI

  • A iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 300.000 TL, B iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 600.000 TL üst limitini geçemez.
  • B iş planı kapsamında hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL’dir. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.
  • Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50’sine kadar hibe yoluyla destek verilir.

 

GİDER KALEMLERİ

  • İnşaat işleri alım giderleri,
  • Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri.

 

BAŞVURULAR

https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx yapabilirsiniz.

 

 

İLGİLİ LİNKLERE AŞAĞIDAKİ WEB SİTESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ:

https://kirklareli.tarimorman.gov.tr/Duyuru/522/Kirsal-Kalkinma-Destekleri-Kapsaminda-Tarima-Dayali-Ekonomik-Yatirimlarin-Desteklenmesi-Ve-Kirsal-Ekonomik-Altyapi-Yatirimlarinin-Desteklenmesi-2021-2022-Basvuru-Donemi-Uygulama-Rehberi-Yayinlandi