Tasarım Faaliyetlerinin Tanımı Belli Oldu (11.08.2016)

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN’un MADDE 2 – j) maddesinde tanım şu şekildedir:“ Tasarım faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü,”.

11 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 29798
Karar Sayısı: 2016/9094 ile Bakanlar Kurulunca sanayi dışındaki diğer tasarım alanları da aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
MADDE 1– (1) Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)’na göre aşağıda belirtilen alanlarda, katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü tasarım faaliyeti olarak dikkate alınır.
a) J – Bilgi ve İletişim başlığı altında yer alan:
59.11 – Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Yapım Faaliyetleri
59.12 – Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Çekim Sonrası Faaliyetleri
b) M – Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler başlığı altında yer alan:
74.10 – Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri (74.10.03 hariç)
c) R – Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor başlığı altında yer alan:
90.02 – Gösteri Sanatlarını Destekleyici Faaliyetler
MADDE 2– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yorum: Tasarım merkezlerinin kurulacağı alanların çok geniş olduğu görülmektedir.