TASARIM MERKEZİ (AR-GE MERKEZİ) KURULUMU İLE DENETLENMESİ VE RAPORLANMASI

– TASARIM MERKEZİ KURULUMU AŞAĞIDAKİ BİRÇOK DİSİPLİNİ İLGİLENDİRİR

 

1.Tasarım Merkezinin Bilimsel Çerçevesinin belirlenmesi ve Frascati/Oslo kılavuzlarından yararlanılması,

2.Mühendislik ve teknik çalışmalar,

3.Mali çalışmaların yapılması, Ar-Ge muhasebesi, SGK, Muhtasar, Ar-Ge indirimi teşviklerinin uygulanması,

4.YMM hizmeti,

5.Teknik denetim hizmetleri ve raporlama.

 

ORGANİZASYONUMUZ

Bizler yatay ve dikey bütünleşme ve outsourcing yoluyla yaklaşık 15 uzmandan oluşan bir ekip ile bu 5 alt tasarım merkezi faaliyetinde tekli / entegre bilgi ve tecrübeye sahip olarak örgütlendik.

Başvuru dosyaları Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüne elden veya posta ile veya Ar-Ge Web portalı üzerinden online olarak http://biltek.sanayi.gov.tr  yapılıyor. Online üzerinden formlar doldurulup, gönderiliyor.

 

İŞ PLANIMIZ

  • Şirket yapısına uygun bilimsel yönteme göre Tasarım Merkezinin çerçevesinin belirlenmesi ve yönlendirilmesi,
  • Tasarım Merkezi kurulum projesinin hazırlıklarının Firma Tasarım Merkezi yürütücüsü ile birlikte yapılması,
  • Tasarım Merkezi Başvuru dosyasının hazırlanarak nihai hale getirilmesi,
  • Dosyanın hazırlanmasından sonra firmada yapılacak denetimler için ön hazırlıkların yapılarak ve yönlendirilmesi,
  • Proje Başvuru Süreçlerinin Takibi, hakemler için ilgili sunumların yürütücüsü ile birlikte hazırlanması,
  • Onaydan sonra aylık sigorta primi, muhtasar ve Ar-Ge indiriminin hesaplanması ve Ar-Ge muhasebe kayıtlarının yapılarak her ay mali sorumluların işletmeye ziyaretleri yada teamviewer üzerinden çalışılarak, gerekli indirim tutarlarının belirlenmesi,
  • Onaydan sonra 3 ayda bir Ar-Ge indirim tutarının belirlenmesi için ara denetim raporlarının hazırlanması,
  • Yapılacak iş zaman çubuğuna bağlı olarak gerekli sayıda teknik ve mali uygunluk denetimlerinin yapılması, geri bildirim alınıp yönetime öneriler sunulması, takibinin yapılması,
  • Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması.