TASARIM MERKEZİ KURMANIN AVANTAJLARI

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Gülçin GÖKÇEYREK

abdanmer@gmail.com

08.02.2019

 

 

  1. Merkezde görev alan Mühendis, Teknisyen ve iki adet destek personelinin SGK İşveren Payının yarısı istisnadır.
  2. Merkezde görev alan Mühendis, Teknisyen ve iki adet destek personelinin gelir vergisi stopajının ortalama %80’ni istisnadır.
  3. İki yıl için belirlenerek denetimlerde ve Bakanlıkça onaylanan yaklaşık 10 adet tasarım projesinin personel, malzeme, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, amortisman payı, genel giderlerden oluşarak Bilanço hesabı 263’teki araştırma ve geliştirme giderlerinin %100 nün ar-ge indirimi olarak geçici vergi ve kurumlar vergisi matrahından düşülmesi.
  4. Tasarım projesi sonucu oluşan prototiplerin harcama ve giderlerini ayrıca beş yıl süreyle amortisman itfa payı ayrılarak gider olarak gösterilmesi,
  5. Müşteriye ait sipariş üzerine tasarım projelerinde yurtiçi mükelleflere kesilecek fatura bedelinin yarısının firmaya vergi matrahından düşülme imkânı,
  6. Ücret ödemelerine ait damga vergisi istisnası ile Müşteriyle yapılan sözleşmelerin damga vergisinden muaf olması,
  7. Proje kapsamında 3. Ülkelerden ithal edilecek sarf malzemesi yada makine veya teçhizat, test cihazları için gümrük vergisi muafiyetinin sağlanması,
  8. Tasarım merkezi için kullanılmak üzere aşağıdaki listede yer alan 12 haneli makine ve teçhizatın yerli ve ithal tedariki halinde KDV’den muafiyet sağlanması ile faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle amortisman hesaplanarak amortisman giderlerinin yüzde yüz arttırılması.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180505.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180505.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180525-11.htm

http://www.gib.gov.tr/node/130524