Tasarım Merkezi Haberi (06.08.2016)

Ar-Ge reform paketinin 1 Mart 2016 tarihinde yasalaşmasının ardından uygulama esaslarının yer aldığı Ar-Ge yönetmeliğinin Ağustos’un ikinci haftasında Resmi Gazetede yayınlanmasını beklemekteyiz. Bizim faaliyet alanımız ile ilgili olarak en önemli yenilik TASARIM MERKEZİ kurulumu olup, ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARIMIZI BİTİRİP MÜŞTERİLERİMİZLE İLETİŞİME GEÇMEYE HAZIRIZ.

En az 10 tasarımcı ve teknisyen ile kurulacak tasarım merkezi KOBİ’ler için çok uygundur. Merkezde görevli personel için muhtasar beyannamedeki gelir vergisi stopajı, doktoralı olanlar için %95, yüksek lisanslı olanlar için %90 ve diğerleri için %80 oranında ödenmeyecektir. SGK işveren payının yarısı ödenmeyecektir. Tasarım harcamalarının tamamı % 100 olarak vergi matrahından indirilecektir. Tasarım Merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece yüzde ellisi bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan yüzde ellisi ise siparişi veren Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından indirim olarak dikkate alınacaktır. Özellikle beyaz eşya, mutfak eşyaları, otomotiv gibi markalara çalışan OEM firmaları için büyük avantajdır.

Merkezlerde kısmi ve tam zamanlı üniversite hocaları görevlendirilebilecek, döner sermaye yöntemi ile hocalardan hizmet alınması halinde kesilen faturanın gelir ve damga vergisi kesintisi yapılmadan fatura bedelinin % 85’i hocaya verilecek. Merkez personelleri tasarım projesi ile ilgili olarak üretim hattında ya da firma dışında geçirecekleri süreler Bakanlar Kurulunun belirleyeceği kriterlere uyması halinde teşviklerden kısıntıya gidilmeyecektir. Merkezin üçüncü ülkelerden ithal edeceği eşya için Gümrük Vergisi alınmayacaktır. Tasarım Merkezi personeli kalan zamanıyla uyumlu olarak TÜBİTAK projelerinde görev alarak, personel maaşı hibelerinden yararlanılabilecektir.

Belli sektörlerde de Ar-Ge merkezi kurulumu için personel sayısı 30’dan 15’e inmektedir. BİZCE BURADA KRİTİK SORU HANGİ YENİLİK FAALİYETLERİNİN AR-GE MERKEZİNİN HANGİLERİNİN TASARIM MERKEZİNİN KAPSAMINA GİRDİĞİNİ BELİRLEYEN KRİTERLERİN YÖNETMELİKTE AÇIKLANMASIDIR.