TASARIM MERKEZİ PROJELERİNİN İŞ PAKETİ VE ALT FAALİYETLERİNİN KURGULANMASINDA TECHNOLOGY READINESS LEVELS/ TRL YA DA TÜRKÇESİYLE TEKNOLOJİ HAZIRLIK SEVİYELERİ/THS, BİZE ÇOK FAYDALI BİR ARAÇ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

19/07/2023

 

 

TRL SEVİYELERİ:

 

TRL/THS 1 -Temel prensiplerin gözlenmesi,

TRL 2 -Teknoloji konseptinin formüle edilmesi,

TRL 3 – Konseptin deneysel kanıtlanması,

TRL 4 – Laboratuvar seviyesinde teknolojinin geçerliliğinin onaylanması,

TRL 5 – Bütün ya da bileşenler itibariyle prototipin bilgisayar ortamında tasarımının onaylanması,

TRL 6 – Prototipin ya da pilot tesisin çalışma ortamına benzetilmiş ortamda denenmesi,

TRL 7 – Prototipin ya da pilot tesisin gerçek çalışma ortamında denenmesi,

TRL 8 – Prototipin ya da pilot tesisin test edilmesi,

TRL 9 – Prototipin ya da pilot tesisin gerçek imalat şartlarında geçerliliğinin kanıtlanması ve ön ticari prototip.

–Son dönemlerde açık kaynak imkanlarının artması, hızlı teknoloji değişimi, bir an önce ürünün pazarı etkilemesi vb. nedenlerle vergi ve SGK avantajları sağlayan Tasarım Merkezi kurulumuna olan talebin arttığını gözlemlemekteyiz. Tasarım merkezi projelerinde faaliyetler TRL5-6/ 8 aralığında olmakta ve ek olarak TRL 9 validasyon ve ön ticari prototip çalışması için olası yapılacak  faaliyetlerin tanımlanması istenmektedir.

– Ancak TRL 5’in başlangıç noktası ve projenin yol haritasını göstermesi bakımından TRL 3 ve 4’teki faaliyetleri kısaca KAVRAM GELİŞTİRME iş paketi içinde açıklanmasında fayda var. TRL 5-6 TASARIM VE DOĞRULAMA, TRL 7 PROTOTİP İMALAT VE MONTAJ, TRL 8-9 TESTLER VE DEĞERLENDİRMELER iş paketleri olarak tanımlanması bizce uygundur