TASARIM MERKEZLERİNE EK AVANTAJLAR GELDİ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

08.02.2021

 

 

 

– Tasarım merkezi destek ve teşviklerden yararlanma süresi 31.12.2028 tarihine kadar uzatıldı.

– Tasarım merkezi personelinden yüksek lisans ve doktora yapanlar için Tasarım Merkezlerinde bir yıl çalışma şartı kaldırıldı, bu durumda yüksek lisans yapanlar bir buçuk yıl, doktora yapanlar iki yılı geçmemek gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanırlar.

– Tasarım Merkezlerinde doktora mezunu personelin, üniversitelerde öğretim görevlisi ya da Teknokentte girişimcilere mentörlük yapması durumunda haftalık 8 saate kadar dışarıda geçirilen süreler için gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanacaktır.

– 5746 Sayılı Kanun kapsamında teşvik ve desteklerden faydalanan Tasarım Merkezlerinin, şartları taşıdıklarına ilişkin tespitleri artık en geç 3 yıllık süreler için yapılıyor (daha önce 2 yıllık süre söz konusu olup, yeni düzenlemeyle bize göre 3 yılı kapsayacak şekilde proje sayısını artırmak gerekiyor).

– Tasarım Merkezlerinin; yenilik ve tasarım faaliyetlerine ilişkin yerindelik ve uygunluk denetimleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya Bakanlıkça yetki verilen teknokent yönetici şirketleri tarafından gerçekleştirilir.

 

EK SÜRE

– Tasarım Merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20 ‘sini aşmamak koşuluyla, dışarıda geçen sürelere ilişkin şimdiye kadar aşağıda tanımlanan süreler dışında,  bölge dışında geçirilen süreler için de gelir vergisi stopaj teşvikinden faydalanılabilecektir:

a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları.

b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar.

c) Saha araştırması.

ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler.

d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210203-11.htm