TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ ÇAĞRILARI İLE KOBİ VE BÜYÜK İŞLETMELERE ÖNEMLİ AVANTAJLAR SAĞLANIYOR

Derleyen: Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

01.03.2021

 

 

Katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi” kapsamında, 7 odak sektörde ithalatı ikame edecek yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için destek verilecek ürünlerin listesi yayımlandı.

Bu programla 51 milyar dolarlık cari açığın azaltılması amaçlanmaktadır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan “kimya”, “eczacılık”, “tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı”, “bilgisayar, elektronik ve optik”, “elektrikli teçhizat”, “makine”, “ulaşım araçları” veya bu 7 alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen 919 ürün ve yenilikçi alan listesi aşağıdaki linkte yer almaktadır.

 

Güncel Liste: http://www.hamle.gov.tr/Files/dokumanlar/%C3%96ncelikli%20%C3%9Cr%C3%BCn%20Listesi%20Tebli%C4%9Fi%2027.02.2021.pdf

 

Tablo bazlı liste:

http://www.hamle.gov.tr/Home/UrunListesi

 

Sözü edilen 7 alandaki 919 ürün için 4 çağrı başlığı belirlenmiştir. “Mobilite”, “Sağlık ve Kimya Ürünleri”, “Dijital Dönüşüm” ve “Üretimde Yapısal Dönüşüm”.

ÇAĞRI ADI ÜRÜN GRUBU ÖNGÖRÜLEN ÇAĞRI AÇILIŞ DÖNEMİ
Mobilite Çağrısı Ulaşım Araçları, Elektronik, Elektrikli Teçhizat ve Makine Sektörlerinden Seçilen Ürünler Mart-Nisan 2021
Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı Eczacılık, Tıbbi Cihaz ve Kimya Sektörlerinden Seçilen Ürünler Mayıs-Haziran 2021
Dijital Dönüşüm Çağrısı Elektronik, Elektrikli Teçhizat ve Makine Sektörlerinden Seçilen Ürünler Temmuz-Ağustos 2021
Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Makine Sektörü ve Kritik Hammaddelerden Seçilen Ürünler Eylül-Ekim 2021

Bu bağlamda “MOBİLİTE ÇAĞRISI”nda yer alan ürün listesi ekteki linktedir.

2021 yılı çağrı planlaması için:

hamle.gov.tr/Home/CagriPlani

 

BAŞLICA DESTEK UNSURLARI

Yatırım Yeri Tahsisi Enerji Desteği
Sermaye Desteği Kamu Alım Garantisi
Finans Maliyeti Desteği KDV İstisnası
KDV İadesi Vergi İndirimi
Gümrük Vergisi Muafiyeti Nitelikli Personel Desteği
Sigorta Primi Desteği (işçi/İşveren) Gelir Vergisi Stopaj Desteği
AR-GE Harcamalarının %75’ine kadar Destek KOSGEB KOBİ DesteğiTEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ DESTEK PROGRAMININ İŞLEYİŞİ

  • Ön başvuru gönderildikten ve incelemelerden sonra kesin başvuru yapılması halinde örneğin eğer Makine Sektörü Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesinde olup makine Türkiye’de ilk defa yapılacağı için önce prototipinin imal edilmesi gerekiyor. Bunun için Bakanlık projedeki yazacağımız Ar-Ge proje bölümünü teyit için TÜBİTAK’a gönderiyor. TÜBİTAK inceleyip onaylarsa TÜBİTAK mevzuatına göre harcamalar yapılıp, YMM raporuyla onaylanan proje bütçesinin KOBİ’ler için %75’i, büyük işletmeler için %60 hibe desteği alınıyor.
  • Bu projenin prototipi başarıyla tamamlandıktan sonra tek pencere sistemiyle Stratejik Yatırımların Teşviki uygulaması kapsamında SGK ve vergisel teşviklerin uygulanması için Sanayi Bakanlığında işlemler devam ediyor.
  • Tek pencere sistemiyle Ar-Ge giderleri ile Yatırım Teşvik tedbirleri böylece bir arada yürütülmüş oluyor.
  • Başvurusu yapılan yatırım projelerinin toplam proje büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen AR-GE ve yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den daha az olamaz.
  • KOSGEB STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI Projedeki ürün halen Türkiye’de üretiliyor ancak kapasite yetersiz olduğundan ithalat yapılıyor ise yapılan ithalatı önlemek için kapasite artışı öngörülen proje veriliyor, Bakanlığa müracaatta bu kez Ar-Ge olmadığı için TÜBİTAK’a gitmiyor KOSGEB’e Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında onaylanan proje bütçesinin %30’u nispetinde hibe veriliyor.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi pdf