TEKNOLOJİ HAZIRLIK YADA OLGUNLUK SEVİYELERİ (TECHNOLOGY READINESS LEVELS (TRL/TOS/THS ) GİDEREK KAPSAMI GENİŞLEYEN AR-GE VE İNOVASYON ÇALIŞMALARINDA AR-GE İLE ÜR-GE’Yİ BİRBİRİNDEN AYIRMADA BİZE GÖRE ÖNEMLİ BİR ÖLÇÜT

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

Güncelleme Tarihi: 13/07/2021

 

 

 

– THS: Yeni bir ürün ya da sürecin fikir-düşünce aşamasından ürünün ya da sürecin görevini başarı ile yerine getirmesine kadarki tüm teknolojik çalışmalar, Teknoloji Hazırlık Seviyesi kavramı ile ifade edilmekte olup aşağıdaki birbirini takip eden 9 seviyeyi kapsar:

 

TRL/THS 1 -Temel prensiplerin gözlenmesi,

TRL 2 -Teknoloji konseptinin formüle edilmesi,

TRL 3 – Konseptin deneysel kanıtlanması,

TRL 4 – Laboratuvar seviyesinde teknolojinin geçerliliğinin onaylanması,

TRL 5 – Bütün ya da bileşenler itibariyle prototipin bilgisayar ortamında tasarımının onaylanması,

TRL 6 – Prototipin ya da pilot tesisin çalışma ortamına benzetilmiş ortamda denenmesi,

TRL 7 – Prototipin ya da pilot tesisin gerçek çalışma ortamında denenmesi,

TRL 8 – Prototipin ya da pilot tesisin test edilmesi,

TRL 9 – Prototipin ya da pilot tesisin gerçek imalat şartlarında geçerliliğinin kanıtlanması.

 

– Aşağıdaki bakış açısında da görüldüğü gibi Şubat başında yürürlüğe girecek KOSGEB Ürün Geliştirme (ÜR-GE) projelerinde THS 5-6 ve sonrasındaki çalışmalar önem taşıyor.

 

Serkan Bolat’a göre “…TOS 6, üzerinde çalışılan kritik teknolojilerin ve tekil bileşenlerin testlerinin bitirilerek müşterinin ihtiyacını tam olarak görebilecek şekilde bir ürün şemsiyesi altında birleştirildiği seviye. Bu seviyeden sonra teknolojinin değil, tüm sistemin ve yaratılan değerin olgunluğundan söz etmek daha doğru… Dolayısıyla olgunlaşma, teknoloji meselesi olmaktan çıkıp bir pazarlama ve yönetim meselesi haline gelerek bizzat müşteri tercihlerine ve onayına tabi oluyor. TOS 6, projenin özünün önemli bir ‘problem’ için sunulan ‘cevap’ olmaktan cazip bir ‘pazar’ için sunulan ‘ürün’ olmaya geçiş dönemi. Bir optimizasyon modeli veya bir cihaz müşterinin problemine cevap olabilir ama bunu pazara ulaştırabilmek ve bir ürün olarak değer bulmasını sağlamak ancak uygun dağıtım kanalı, iş birlikleri, cazip ödeme şartları ve pürüzsüz deneyim gibi unsurlarla tamamlandığında mümkün.” https://www.linkedin.com/pulse/teknoloji-olgunluk-seviyesi-serkan-bolat