TEKNOLOJİ TABANLI KATMA DEĞERLİ MAL VE HİZMET ÜRETİMİ İHRACATI VE İSTİHDAMI ARTIRAN BÜYÜME MODELİMİZ NASIL İŞLİYOR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

08/08/2022

 

 

 

– Bilgi sadece tecrübenin öncüsü olup bilgi + tecrübe= bilgeliktir. Üniversitelerde özellikle mühendislik, yazılım, işletme vb. branşlarda okuyan ya da mezun olmuş öğrencilerimizden ar-ge, yenilik ve ticarileşme- seri üretim proje bazlı çalışmalarda bulunmak isteyenlerin bilgi edinmelerini sağlamak için, bizim modelimize göre önce Boğaziçi Enstitüsü’nce yayınlanan aşağı linkteki Ar-ge ve yenilik projelerinin teknik ve mali yazılımına ilişkin 2 videomuzu ücretsiz olarak izlemelerini öneriyoruz. İzledikten sonra dijital ortamda sorulan sorulara uygun cevaplar vererek sertifikalarını alıyorlar.
https://lnkd.in/dwCYcQvg

– Sertifikayı aldıktan sonra tecrübe kazanmak istiyorlarsa, danışmanlık yaptığımız firmalarda veya ilgili diğer KOBİ’lerde ve özellikle mali rapor yazılımında bizzat ofisimizde uygulama bazlı çalışma yapıyorlar.

– Bilgelik ya da ustalık seviyesinde olduklarından KOBİ’lerde yürütülen projelerde görevlendirilmelerinde yardımcı olarak ve proje yazımında destek vererek, maaşlarının önemli bir kısmını destek kuruluşlarından alma imkanına kavuşarak, işverenine yükleri en aza iniyor.

– Bu kapsamda örneğin 1 Temmuz 2022’den itibaren asgari ücret net 5 bin 500,35 TL olup, üniversite mezunu mühendis, yazılımcı ve dış ticaret elemanı KOSGEB ar-ge, teknoyatırım, yurtdışı pazar projelerinde görev alırsa 1,5 katı ile %100 hibe oranı 8 bin 250 lira aylık net hibe desteği alabilecektir. İşverene yükü olmayacaktır.

– Aynı şekilde TÜBİTAK 1507- 1501 ar-ge projelerinde lisans mezunlarına asgari ücretin 6 katına kadar projede geçen zamanı dikkate alınarak hibe olarak personel ödemesi yapılıyor. İngilizce biliyorsa AB Horizon Europe projelerinde görev alarak adam/ay oranına göre personel giderleri karşılanıyor.

– Görüldüğü gibi, çözüm her zaman var, sorunlar kendiliğinden çözülmez, ilgili taraflar bir araya gelip bilinçli irade ve kararlılıkla çözüm için çalışmalar yaparlarsa sonuç pozitif olur, huzur oluşur.

– Bu deneyimli arkadaşlarımızdan isteyenlerine kendi start-up firmalarını kurmalarına ve özellikle e-ticaret/ihracat pazarlaması için platform kurmalarına ve işlem yapmalarına da yardımcı oluyoruz.