TEKNOLOJİK ÜRÜN PROJE SUNUMU VE BAŞARIYLA TAMAMLANMASINDAN SONRA TALEP EDİLEN TİCARİLEŞME RAPORLARI İÇİN PAZAR HAZIRLIK SEVİYESİ (MARKET READINESS LEVEL/MRL)’NİN KULLANILMASINI ÖNERİRİZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

23/06/2023

 

 

 

 

 

– Pandeminin etkisi ve küresel savaşlar teknoloji tabanlı katma değerli ürünlerin prototipinden hızlı bir şekilde ticarileşme ve seri üretime geçilerek arz sorunu ile enflasyon, faiz, cari açık ve işsizlik sorunlarının büyümemesi amaçlanıyor. Bu bağlamda Teknoyatırım, Yurtdışı Pazar, Ürün geliştirme ve Tasarım, Küresel Tedarik Zinciri gibi proje bazlı destek programlarında ticarileşme temel kriter olmakta.

– Hatta ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve yenilik destek programlarında dahi teknoloji gelişimi ticarileşme boyutuyla birlikte ilişkilendirilmektedir. Örneğin TÜBİTAK – TEYDEB 1501/1507 destek programlarında projenin tamamlanmasından sonra da 5 yıl süreyle ticarileşme raporu talep edilmekte, denetçiler gönderilmektedir.

 

Bu bakımdan ticarileşme faaliyetlerini akılcı olarak organize etmek için aşağıda Avrupa Birliği (AB) projelerinde de kullanılan MRL kavramını Pazar Hazırlık Seviyesi / Market Readıness Level kullanmanızı öneririz.

 

MRL AÇILIMI

https://swforum.eu/sites/default/files/2021-05/SWForum_MTRL_Webinar_26.05.2021.pdf

 

MRL 0 Önsezi- Pazarda bir ihtiyaç hissedersiniz ve sizi ateşler,
MRL 1- Temel Araştırma- İhtiyaç(lar) ı tanımlıyorsunuz, ancak kanıt yok,
MRL 2- İhtiyaçların formülasyonu- Müşteri/kullanıcı hikayesiyle ihtiyaç (lar)ı ifade ediyorsunuz,
MRL 3- İhtiyaçların geçerliliği (validasyon)- Paydaşlarınıza slayt gösterimi gibi ilk teklifi yapıyorsunuz,
MRL 4- Küçük ölçekli paydaş kampanyası- Paydaşlarla bir kampanya yürütmek (50 dost paydaşla kapalı beta testi yapmak),
MRL 5- Büyük ölçekli erken benimseyenler kampanyası- Erken benimseyenlerle bir kampanya yürütmek (100 amaçlı müşteriyle açık beta testi yapmak),
MRL 6- Çekiş kanıtı -Satışlar 100 ödeyen müşteri ile eşleşiyor- problem/çözüm uyumu,
MRL 7- Memnuniyet kanıtı- Memnun ekip ve memnun müşteriler devamlı kanıt veriyor,
MRL 8- Ölçeklenebilirlik kanıtı- İstikrarlı bir satış hattı ve güçlü bir pazar anlayışı gelir öngörülerin yapılmasına izin veriyor- ürün/pazar uyumu,
MRL 9- İstikrar kanıtı- Temel performans göstergeleri aşıldı ve öngörülebilir büyüme-iş modeli/Pazar uyumu.

 

BELLİ BAŞLI İŞ PAKETLERİ:

MRL 0-3 Fikir üretme
(Kavram geliştirme),
MRL 4-5 Testler ve değerlendirme,
MRL 6-7 Memnuniyet ve uyum doğrulaması,
MRL 8-9 Ölçeklendirme.