TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİMİZİ(KPI) AŞMAK İÇİN PROJELERİMİZDE TEKNOLOJİ İLE PAZARI BİRLİKTE, BÜTÜNLEŞİK VE HOLİSTİK ELE ALMAK DURUMUNDAYIZ (YENI KAVRAM MTRL)

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

14/03/2023

 

 

– AR-GE ve Yenilik projeleriyle mevcut sorunu giderici yeni fikir, tasarım, prototip imalat/pilot uygulama ve fiziksel ve geçerlilik testleri sonucu yeni veya iyileştirilmiş prototip elde ediyoruz. Bu çalışmaların dökümünü aşağıdaki TRL/THS faaliyetler dizisinde görmek mümkün:

– AR-GE’DE talep edilen TECHNOLOGY READINESS LEVELS/ TRL ya da TÜRKÇESİYLE TEKNOLOJİ HAZIRLIK SEVİYELERİ / THS:

TRL/THS 1 -Temel prensiplerin gözlenmesi,
TRL 2 -Teknoloji konseptinin formüle edilmesi,
TRL 3 – Konseptin deneysel kanıtlanması,
TRL 4 – Laboratuvar seviyesinde teknolojinin geçerliliğinin onaylanması,
TRL 5 – Bütün ya da bileşenler itibariyle prototipin bilgisayar ortamında tasarımının onaylanması,
TRL 6 – Prototipin ya da pilot tesisin çalışma ortamına benzetilmiş ortamda denenmesi,
TRL 7 – Prototipin ya da pilot tesisin gerçek çalışma ortamında denenmesi,
TRL 8 – Prototipin ya da pilot tesisin test edilmesi,
TRL 9 – Prototipin ya da pilot tesisin gerçek imalat şartlarında geçerliliğinin kanıtlanması ve ön ticari prototip.

– Son zamanlardaki destek programlarında açık kaynak imkanlarının artması, hızlı teknoloji değişimi, bir an önce pazarı etkilemesi vb nedenlerle trend olarak AR-GE/ÜR-GE’de istenen seviyeler genellikle TRL5-6/ 8 arası olmakta, TRL 9 ise ön ticari prototip çalışması için yapılacak faaliyetleri ve ticarileşme yatırımları ön bilgileri içermektedir.

-Ancak teknolojik yenilik yapmak yeterli değil, bu prototipin ticarileştirilerek seri üretimle pazara sunulup, pazar taleplerini karşılaması gerekiyor. Bunun için aşağıdaki Pazar/Marketing Hazırlık seviyesi çalışmaları yapmak gerekiyor:

MRL AÇILIMI ( https://lnkd.in/d6VeDnU9)

MRL 0 Önsezi- Pazarda bir ihtiyaç hissedersiniz ve sizi ateşler,
MRL 1- Temel Araştırma- İhtiyaç(lar) ı tanımlıyorsunuz, ancak kanıt yok,
MRL 2- İhtiyaçların formülasyonu- Müşteri/kullanıcı hikayesiyle ihtiyaç (lar)ı ifade ediyorsunuz,
MRL 3- İhtiyaçların geçerliliği (validasyon)- Paydaşlarınıza slayt gösterimi gibi ilk teklifi yapıyorsunuz,
MRL 4- Küçük ölçekli paydaş kampanyası- Paydaşlarla bir kampanya yürütmek (50 dost paydaşla kapalı beta testi yapmak),
MRL 5- Büyük ölçekli erken benimseyenler kampanyası- Erken benimseyenlerle bir kampanya yürütmek (100 amaçlı müşteriyle açık beta testi yapmak),
MRL 6- Çekiş kanıtı -Satışlar 100 ödeyen müşteri ile eşleşiyor- problem/çözüm uyumu,
MRL 7- Memnuniyet kanıtı- Memnun ekip ve memnun müşteriler devamlı kanıt veriyor,
MRL 8- Ölçeklenebilirlik kanıtı- İstikrarlı bir satış hattı ve güçlü bir pazar anlayışı gelir öngörülerin yapılmasına izin veriyor- ürün/pazar uyumu,
MRL 9- İstikrar kanıtı- Temel performans göstergeleri aşıldı ve öngörülebilir büyüme-iş modeli/Pazar uyumu.

TRL ile MRL’nin birlikte ele alınması ve dansı bizleri MTRL kavramına götürür.

 

MRL’DE BELLİ BAŞLI İŞ PAKETLERİ:
MRL 0-3 Fikir üretme
(Kavram geliştirme),
MRL 4-5 Testler ve değerlendirme,
MRL 6-7 Memnuniyet ve uyum doğrulaması,
MRL 8-9 Ölçeklendirme.

SONUÇ: Bize göre her destek programı projesinde TRL ile MRL’yi bir araya getirip birleştirerek MTRL elde ederek proje yazmamız gerekiyor. Satılmayan teknolojik yeni ürünün bir faydası yoktur. AR-GE ve yenilik proje ve AR-GE merkezinde MTRL’nin AR-GE yönü hâkim rol oynarken, ÜR-GE, Teknoyatırım, yurtdışı Pazar, KTZ, Tasarım Merkezi/Departmanı gibi projelerde MTRL’nin yenilik ve pazarlama yönü ağır basıyor. Biz proje danışmanlığımızda bu noktaya dikkat ediyoruz, önümüzdeki günlerde açıklama yapmaya devam edeceğiz.