TRL/THS SEVİYESİ

25/11/2022

 

– AR-GE/ÜR-GE’DE talep edilen TECHNOLOGY READINESS LEVELS/ TRL ya da TÜRKÇESİYLE TEKNOLOJİ HAZIRLIK SEVİYELERİNİ / THS iyi okuyup ona göre iş paketi ve faaliyetleri oluşturmak gerekiyor.

 

TRL/THS 1 -Temel prensiplerin gözlenmesi,
TRL 2 -Teknoloji konseptinin formüle edilmesi,
TRL 3 – Konseptin deneysel kanıtlanması,
TRL 4 – Laboratuvar seviyesinde teknolojinin geçerliliğinin onaylanması,
TRL 5 – Bütün ya da bileşenler itibariyle prototipin bilgisayar ortamında tasarımının onaylanması,
TRL 6 – Prototipin ya da pilot tesisin çalışma ortamına benzetilmiş ortamda denenmesi,
TRL 7 – Prototipin ya da pilot tesisin gerçek çalışma ortamında denenmesi,
TRL 8 – Prototipin ya da pilot tesisin test edilmesi,
TRL 9 – Prototipin ya da pilot tesisin gerçek imalat şartlarında geçerliliğinin kanıtlanması ve ön ticari prototip.

 

– Son zamanlardaki destek programlarında açık kaynak imkanlarının artması, hızlı teknoloji değişimi, bir an önce pazarı etkilemesi vb nedenlerle trend olarak AR-GE/ÜR-GE’de istenen seviyeler genellikle TRL5-6/ 8 arası olmakta, TRL 9 ise ön ticari prototip çalışması için yapılacak faaliyetleri ve ticarileşme yatırımları ön bilgileri içermektedir.

 

Etiketler: