TÜBİTAK AR-GE PROJELERİNDE FİKİR SAHİBİ ARAŞTIRMACILARIN 7500 TL TEŞVİK ÖDÜLÜ ALMASININ SÜREÇ ADIMLARI

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK


Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM

                                                                                                                                www.abdanmerymm.com

                                 abdanmer@gmail.com

 

GİRİŞ

Uygulama içinde olduğumuzdan Denetim ve Tasdik için Tam Tasdik ve KDV İade raporları dışında önümüze Ar-Ge ve İnovasyon faaliyeti ile ilgili çeşitli konular da geliyor. Bu bağlamda TÜBİTAK tarafından kabul edilen ve başarı ile sonuçlanan bir proje ile bağlantılı olarak “Fikir Sahibi Araştırmacı” ya 7500 TL teşvik ödülünün verilmesi için, biz YMM’lerden şu hususların tasdiki istenmektedir:

 

– Fikir sahibinin proje süresindeki YMM onaylı bordroları,

– Şirket ortağı ve Yönetim kurulunda olmadığına dair YMM onaylı yazı,

 

Biz buna ilişkin denetimimizi yaparak onaylı yazımızı verdik ve ayrıca fikir sahibi araştırmacının banka hesap numarası istenerek havalenin yapılacağı belirtilmiş.

 

Bu uygulama bize göre önemli, araştırmacılara daha çok proje yapmayı teşvik etmektedir, çünkü proje yürütücüleri ya da ekipteki diğer araştırmacılar üretim faaliyetleri nedeniyle haliyle çok yoğun olarak, Ar-Ge’ye ayıracak zaman için istek ve özveri gerekmektedir.

 

Aşağıda bu teşvik ödülünü almanın süreç adımları yer almaktadır:

 

7500 TL TEŞVİK PRİMİ ALMANIN SÜREÇ ADIMLARI

 

  1. Her şeyden önce Proje veren firmanın KOBİ statüsünde olması gerekli olup, 1507 KOBİ Ar-Ge ve 1501 Sanayi Ar-Ge proje vermesi gerekiyor. 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı uygulama esaslarının 10/4 maddesi ile 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı uygulama esaslarının 10/2 maddesinde, proje ekibinde yer alan ancak şirket ortağı ya da yönetim kurulu üyesi olmayan ve proje süresince firmada çalışmış olması koşuluyla proje ekibinde yer alan fikir sahibi araştırmacıya teşvik ödülü verilebileceği, birden fazla fikir sahibi araştırmacı olması halinde bu ödülün paylaşılabileceği belirtilmektedir.

 

  1. Bu mevzuathükmüne göre online ile proje önerilerini TÜBİTAK’a geçmeden önce personel bilgileri formu doldurulurken “bu personel proje fikir sahibidir” diye bir seçenek var, onun işaretlenmesi gerekiyor.

 

  1. Bu talep üzerine TÜBİTAK Komitesi karar verirse, fikir sahibi araştırmacının teşvik ödülü alabileceği destek karar yazısında belirtiliyor.

 

  1. Projenin dönem raporları verilip, proje başarı ile tamamlandıktan sonra yukarıdaki YMM onaylı yazılar ile araştırmacının banka hesap bilgileri TÜBİTAK’a bildirilerek, havale yapılıyor. Bu destek fikir sahibine verilmektedir.

 

Örneğin elimizdeki denetimde aynı firmanın aynı yıl içindeki iki farklı Ar-Ge projesinde iki farklı kişiye bu desteğin verildiğini gözlemekteyiz.

 

SONUÇ

 

Fikir sahibi araştırmacıya verilen bu teşvik ödülünün maddi katkısı yanında bence araştırmacıya manevi ve kariyer planlama katkısı daha fazladır. KOBİ’ler TÜBİTAK’a Ar-Ge projesi verirken bu özelliğe de dikkat etmelerinde fayda var.

 

Etiketler: