TÜBİTAK DESTEK KARAR YAZILARI BEKLENİRKEN HANGİ KRİTİK KONULARDA FARKINDALIĞIMIZI GELİŞTİRMELİYİZ?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

26/01/2023

 

TÜBİTAK 1507/1501 2022-2. Çağrı sonuçları 27.01.2023 tarihinde açıklanıyor. Bu bağlamda kabul edilen projelere ilişkin firmalara Destek Karar Yazısı ve Sözleşme geliyor. Bu durumda farkındalıklı olarak neler yapılabileceğini aşağıda açıklıyoruz.

 

  • Destek Karar Yazısında projede önerilen maliyetlerinin tamamının kabul edilip edilmediği, edilmediyse ne kadar kabul edildiği belirtilir. Örneğin yazılım şirketlerinde maliyetler çoğunlukla personelden oluştuğundan toplam adam/ay oranlarında indirim söz konusu olabilir. Bu durumda mali rapor hazırlanırken kabul edilen adam/ay oranı dikkate alınarak hesaplamaların yapılması gerekir. Başka bir örnek alet/teçhizat/yazılım ve/veya malzeme alımlarında toplam tutarın belli bir kısmı üst limit olarak tanımlanarak destek kapsamına alınabilinir.
  • Gönderilen sözleşmeyi iyice okuyup onaylıyor isek iki nüshası da yetkililer tarafından imzalanarak kaşelenip TÜBİTAK’a gönderilir. Proje önerisi 2022 Temmuz ayında verilip sonuçlar 2023 Şubat başında belli olduğundan 8 ay yada 12 ay gibi kısa süreli projelerde iş zaman planlaması öngörüldüğü şekilde gerçekleşmiyor. Bu durumda sözleşme geldikten sonra bir dilekçeyle sözleşme imzalanmadan süre öteleme yapmak için TÜBİTAK’a geri gönderilir. Kabul edildikten sonra yeni tarihli sözleşme firmaya gelir.
  • Kabul edilen projelerin ön finansmanı için TÜBİTAK kurumunca transfer ödemesi yapılmaktadır. Kabul edilen toplam proje tutarının maksimum %25’lik kısmına %25 ilave edilerek ya senet karşılığı maksimum 300.000 TL yada teminat mektubu karşılığı maksimum 25 milyon TL’ye kadar ön ödeme alınabilmektedir. Transfer ödemesi talebinde bulunabilmek için proje bitiş tarihinin 6 aydan az olmaması gerekiyor.
  • Projede şirket ortakları görev alıyorsa genel kurul kararının proje süresinde alınmış olması gerekmektedir.
  • 2022 Dönem raporları 2023 Şubat ayından itibaren eylül ayına kadar TÜBİTAK’a verilebilinir.
  • Proje reddedilmiş ise hangi hususlarda reddedildiğine dair gelen yazıdaki red gerekçesine göre düzeltme yapılarak şu anda açık olan 2023-1 çağrısına tekrar başvuru yapılabilinir.

 

Takıldığınız bir husus var ise bizimle irtibata geçebilirsiniz (ggokceyrek@gmail.com)