TÜBİTAK’a Başvurmadan ve Ar-Ge/Tasarım Merkezi Olmadan Kendi Öz Kaynağı ile Ar-Ge Projesi Yapan Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine de % 100 Ar-Ge İndirimi Teşviği Geldi (09.08.2016)

Mevcut Durum: TÜBİTAK-TEYDEB’e verilen ve onaylanan Ar-Ge projeleri harcamaları ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım harcamalarının % 100’ü Ar-Ge indirimi olarak vergi matrahından düşülmektedir.
Yenilik: 09.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yürürlüğe giren 6728 sayılı Kanun’un 60.maddesine göre bünyesinde Ar-Ge ya da tasarım merkezi olmadan veya TÜBİTAK-TEYDEB’e Ar-Ge projesi olarak başvurmadan, mükelleflerin bünyelerinde kendi öz kaynakları ile gerçekleştirecekleri Ar-Ge projelerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurup Ar-Ge ve yenilik projesi olarak kabul edilmesi halinde bu kapsamda yapacakları harcama ve giderlerinin tamamını % 100 Ar-Ge indirimi olarak vergi matrahından düşebileceklerdir.
Kazancın yetersizliği halinde sonraki dönemlere devredilen tutar, yeniden değerlendirme oranıyla arttırılır.

Ayrıca 263 nolu Ar-Ge giderleri hesabındaki tutar, aktif bir kıymet oluşturulması halinde 5 yılda amortisman yoluyla itfa edilir, aktif bir kıymet oluşturmuyorsa 630 nolu hesaba doğrudan gider kaydedilir. Bu da büyük bir avantajdır. Böylece mükellefler % 20 geçici vergi ve % 20 Ar-Ge gideri yoluyla yapılan Ar-Ge harcamasının % 40’ı oranında vergi avantajı sağlayacaklardır.
AR-GE GİDERLERİNİN HESABINDA AR-GE MUHASEBE KAYITLARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIR. DENEYİMLERİMİZİ PAYLAŞMAK İÇİN OFİSİMİZLE TEMASA GEÇEBİLİRSİNİZ.