TÜBİTAK’TAN ONAYLANAN AR-GE PROJELERİ İÇİN SENET KARŞILIĞI ÖN ÖDEME ALMA İMKANI MEVCUT OLUP, FİRMALARIN BU FİNANSMAN KAYNAĞINDAN YARARLANMALARI ÖNERİLİR

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

23/09/2023

 

 

 

SENET KARŞILIĞI ÖN ÖDEME

 

Teminat mektubu vermeden firma yetkilisi tarafından imzalanan senetle alınacak ön ödeme tutarı 300 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi. Ön ödeme tutarının % 25 fazlasıyla senet düzenlenir. TÜBİTAK’tan alınan ön ödeme için ayrı bir banka hesabı açılıp onaylanan gider kalemleri KDV hariç buradan ödeme yapılıyor.

 

Madde 47.1/-g “Kuruluşa aynı anda tek bir projesi için senet karşılığı transfer ödemesi yapılabilir.

ğ) Senet karşılığı ön ödeme tek sefer yapılacaktır. h) Senet karşılığı transfer ödemesi mahsup işlemi tamamlandıktan sonra varsa kuruluşun diğer projesi için de senet karşılığı transfer ödemesi yapılabilir.”

 

TEMİNAT MEKTUBU KARŞILIĞI ÖN ÖDEME

 

Teminat mektubunda dönem raporu verdikçe mahsup edilip, kalan harcama ve giderin tekrar %25’i hesaplanarak alınacak ön ödeme otomatikman tekrar hesaplanıyor. Başvuru tarihinde en az 6 ay zaman periyodu olması gerekiyor. Hesapta faiz oluşursa, TÜBİTAK’a iade ediliyor. Sistemin işleyiş kontrolü YMM ya da Mali müşavirin sorumluluğunda olup, AGY 500’de bu konuda bilgi veriliyor.

 

Mali Rapor hazırlama kılavuzu “madde 46.6. Her bir proje kapsamında yapılacak ön ödemelerinin her biri destek kapsamına alınan toplam proje bütçesinin yüzde yirmi beşini ve iki milyon TL’yi geçemez. ” Teminat mektubu karşılığı olarak aynı anda birden fazla proje için ön ödeme alınabilir.

Kaynak:https://lnkd.in/dXZDJ5v

 

SENETLE UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜBİTAK tarafından onaylanan 1507 destek programı toplam proje bütçesi 1.500.000 TL. olduğunu varsayalım, %25’i 375.000 TL. senetle ön ödeme alınabilmekte, (üst limit 1.000.000 TL) 468.750 TL. senet imzalanıp TÜBİTAK’a verilmesi gerekiyor.

 

a) 2024/Birinci dönem raporu (01.01.2024-30.06.2024) harcama tutarı 450.000 TL. olup, TÜBİTAK’tan gelen hibe tutarı 337.500 TL.’dir.
Ön Ödeme 375.000 – 337.500 = 37.500 TL

b)2024/İkinci dönem raporu (01.07.2024-31.12.2024) harcama tutarı 1.000.000 TL. olup, TÜBİTAK’tan gelen hibe tutarı 750.000 TL.’dir.

Hesapta kalan ön ödeme tutarı : 37.500
37.500 – 750.000 = 712.500 TL. şirket hesabına gelecek tutar olup, TÜBİTAK’tan son hibe havalesi yapılır yapılmaz senet firmaya iade ediliyor.

 

Not: Teminat mektubu karşılığı olarak alınan ön ödeme uygulama örneği ve muhasebe kayıtları ile ilgili eski bir yazımızı aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz: https://lnkd.in/dS3rMS_Z

 

ÖN ÖDEME TUTARININ KULLANIMINA VE FAİZ OLGUSUNA DİKKAT EDELİM

“48.5. Proje özel hesabında bulunan tutardan, TÜBİTAK tarafından destek kapsamına alınan proje faaliyetleri dışında harcama yapılamaz. Proje faaliyetleri dışında harcama yapılması durumunda hesaplanan faiz (kapsam dışı kullanımın gerçekleştiği tarihten proje özel hesabına iade edildiği ya da TÜBİTAK tarafından ön ödemenin destek tutarından mahsup edildiği tarihe kadar) tahsil/mahsup edilir.

48.6. Proje özel hesabından proje kapsamında kullanılacak tutarla ilgili ödemeler doğrudan bu hesaptan yapılabileceği gibi kuruluşun diğer hesaplarına aktarılarak da ödeme yapılabilir.

48.7. Özel hesaba aktarılan ön ödeme tutarı için faiz ve/veya finansal kazanç elde edilebilir. Bu nedenle ön ödeme olarak aktarılan tutarlar vadesiz hesapta bekletilmemesi ve faiz geliri elde edecek şekilde değerlendirilmesi önerilmektedir. Özel hesaba aktarılan ön ödeme tutarından faiz geliri ve/veya finansal kazanç elde edilmesi halinde MM Raporunda belirtilmelidir. Söz konusu faiz geliri ve/veya finansal kazanç TÜBİTAK’a ait olup, destek tutarından mahsup edilir veya TÜBİTAK’a iade edilir.”