TÜRKİYE’NİN EN TEMİZ HAVAYA SAHİP 5 ŞEHRİ ARASINDA YER ALAN KIRKLARELİ’NDE TARIM VE GIDA ALANINDA AR-GE, YENİLİK VE TÜREV TİCARİLEŞME DESTEK ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİK

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

16/08/2022

 

 

– İsviçre merkezli bir hava kalitesi teknolojisi şirketidir olan IQAir, Hava Kirliliği ile ilgili 2021 yılı sonuçlarını yayınladı. 117 ülke ve bölgede 6.475 şehirden alınan PM2.5 hava kalitesi verilerine dayanmaktadır.  Standart ölçü olarak metreküp başına mikrogram (µg/m³) cinsinden PM2.5 konsantrasyonları seçilmiştir. Değer arttıkça hava kirliği artmaktadır.

“Hava kirliliği artık dünyanın en büyük çevre sağlığı tehdidi olarak kabul ediliyor ve her yıl dünya çapında yedi milyon ölüme neden oluyor. Hava kirliliği astımdan kansere, akciğer hastalıklarından kalp hastalıklarına kadar pek çok hastalığa neden olur ve ağırlaştırır. Hava kirliliğinin tahmini günlük ekonomik maliyeti 8 milyar dolar (USD) ya da brüt dünya ürününün %3 ila 4’ü olarak hesaplanmıştır.”

“PM2.5 birçok kaynaktan üretilir ve kimyasal bileşim ve fiziksel özelliklerde değişiklik gösterebilir. PM2.5’in yaygın kimyasal bileşenleri arasında sülfatlar, nitratlar, siyah karbon ve amonyum bulunur. En yaygın insan yapımı kaynaklar, içten yanmalı motorları, enerji üretimini, endüstriyel süreçleri, tarımsal süreçleri, inşaatları ve konutlarda odun ve kömür yakmayı içerir. PM2.5 için en yaygın doğal kaynaklar toz fırtınaları, kum fırtınaları ve orman yangınlarıdır.”

– Türkiye 2021 ortalama yıllık PM2.5 konsantrasyonu (µg/m³) 20.0 değeri ile 117 ülke arasında 46. sıradadır. En temiz havaya sahip 5 şehir: Çankırı, Kırşehir, Ordu, Çanakkale ve Kırklareli’dir. İstanbul’un konsantrasyon değeri: 17,6’dır. Kırklareli’nin 13,6’dır.

– Aşağıdaki tavsiyeye uyarak Kırklareli’nde tarım ve gıda alanında ar-ge, yenilik, tasarım ve buna bağlı ticarileşme ve seri üretim çalışmalarına hız verdik.

Raporda ”Hükümetler ne yapabilir?

“Hava kirliliği emisyonlarını azaltın

·        Kişisel ve endüstriyel kullanım için temiz hava araçlarının kullanımını teşvik edecek yasaları çıkarın.
·        Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapın.
·        İçten yanmalı motorların kullanımını sınırlamak için takas programları gibi mali teşvikler sağlayın.
·        Pil ve insan gücüyle ulaşım yöntemlerinin kullanımını teşvik etmek için sübvansiyonlar sağlayın.
·        Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla toplu taşımayı ve gücü genişletin.
·        Yaya ve bisiklet trafiğini teşvik etmek için ek altyapı oluşturun.
·        Araçlar ve endüstri için emisyon sınırlarını güçlendirin ve uygulayın.
·        2021 Dünya Sağlık Örgütü Hava Kalitesi Yönergelerine dayalı yeni hava kalitesi standartlarını benimseyin.
·        Orman yangınlarını sınırlamak için orman yönetimi stratejilerini uygulayın.
·        Tarım ve biyokütle yakmayı yasaklayın.
·        Hava kalitesini iyileştirmek için yenilikçi sivil stratejiler geliştirin.

Kaynak: https://lnkd.in/dCgPU9ex