ÜLKEMİZDEKİ KOBİLER İÇİN AR-GE VE İNOVASYONUN ÖNEMİ

Fatih AL

Emak Geri Dönüşüm Sistemleri A.Ş

Ar-Ge Koordinatörü

www.emakmakina.com

fatih@emakmakina.com

 

 

Emak, geri dönüşüm sektöründe değerli metallerin (Au,Ag,Pt,Pd ve Rh)’un çeşitli yollardan (katalitik dönüştürücüler,elektronik atıklar vs) geri kazanımı sağlayan eco-friendly makinalar yapan, tesisler kuran ve tüm bu konular hakkında mühendislik danışmanlıkları yapan bir Ar-Ge şirketidir. Ürettiği makinalar şuan 54 ülkede çalışmaktadır. Emak, ihracat yoğun bir firma olup 2014 verileri ışığında ülkemizde 6 $/kg olan ihracat değeri firmamızda 32,13 $/kg ‘dır. Bu parametreler ışığında firmamız, ürettiği makinaların hepsinin patentli olması ve eco-friendly olması, ihracat yoğun bir firma olması, yaptığı üniversite-sanayi iş birlikleri ile teknoloji transferi ve inovasyona verdiği önem ile tam anlamıyla AB normlarına uyan bir kobidir (SME).

Emak, ilk Ar-Ge projesi olan “Katalitik Konvertör Hurdalarından Platin Grubu Metallerin Geri Kazanımı için Çevreye Duyarlı Bir Prosesin ve Cihazın Geliştirilmesi” için Kosgeb’den hibe desteği almış ve kısa bir sürede projeyi başarıyla tamamlamıştır. Ulusal/Uluslararası hibe mekanizmalarına ve inovasyona duyduğu inanç ile firmamız hem kurum içi projelerini hem de üniversite-sanayi iş birliği doğrultusunda üniversite/araştırma merkezleri ile Tübitak ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığının hibe mekanizmalarına çeşitli konularda Ar-Ge projeleri önermiştir. Kurum içi olarak Tübitak 1507 “Kobi Başlangıç Ar-Ge Destek Programı” kapsamında 2 Ar-Ge projesi önerilmiştir.

Emak, Horizon 2020 programına SME’s Instrument programı ile tanışmıştır. Niş bir alanda çalışmalar yapan ve farklı bir iş modeline sahip bir SME’nin Horizon 2020 çağrılarında direkt olarak konsorsiyumlara girmesi daha önce bu tarz bir tecrübesi olmayan firmalar için çeşitli sıkıntılara sebebiyet vermektedir. SME’s Instrument programında kobiler tek başına proje önerilerini sunabildiklerinden dolayı, bu program tam olarak bizim ölçeğimizdeki bir kobi için “creme de la creme” bir durumdur.

Horizon 2020 SME’s Instrument programı 3 ana başlıktan oluşmaktadır. Faz 1, yapılacak Ar-Ge çalışmasının bir fizibilite çalışmasını destekler. Faz 2, fizibilitesi için daha önceden destek alınmış veya fizibilitesi yapılmış bir Ar-Ge projesinin prototipinin yapılmasını destekler. Faz 3, tüm süreçlerin tamamlandığı projenin seri üretimi için projeye AB bir mentor atayarak koçluk desteği verir. EMAK olarak firmamız Horizon 2020 SME’s Instrument çağrısına AB’de “yıkıcı bir etki” yaratacak, katma değerli bir projesini sunmuştur.

Bir proje önerisi yazmak, firmalar için yıllardır düşündüğü ama hayata geçiremediği çok önemli fikirleri, belirli bir sistematikte, belirli bir bütçe ve zamanda gerçekleştirmesini sağlayarak firmaya önemli bir tecrübe kazandırmaktadır. Bizim yaşadığımız en önemli değişim, muhasebe departmanımızda yaşanmıştır. Ar-Ge çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası projelerimize hazır hale getirdik.  Kazandığımız bir diğer tecrübe de, projelerimizi Prof. Dr. Atilla Bağrıaçık ve profesyonel ekibi ile belirli bir felsefe ile yazarak proje önerilerimizde belirgin bir fark ve katma değer yaratmaktayız.

AB, proje önerilerini değerlendirirken TRL seviyelerine bakmaktadır. Ülkemizdeki hibe mekanizmaları proje önerilerini değerlendirirken de artık AB normlarına uymakta ve bu Teknoloji Olgunluk Seviyelerine (TRL) göre proje önerilerini değerlendirmektedir. Tübitak’ın Prodis platformundaki yaptığı radikal değişikler ile Horizon 2020 Cordis platformuna olan benzerlikleri bu duruma en önemli örnektir.

Emak, Ar-Ge şirketi olmasının getirisi olan 4691 sayılı ve 5746 sayılı kanunlardan yararlanmak için 2014 senesinde en az 3 Ar-Ge projesini başlatma kararı almıştır. Bu kararı doğrultusunda 2 Ar-Ge proje önerisini Tübitak’a sunmuş olup, 3.ncü projesinin çalışmalarını da başlatmıştır.

Sonuç olarak; Firmamız, “İnovasyonun ve Ar-Ge’nin” gücüne ve ülkemizin büyüyen ivmesinin en önemli katalizörü olduğu gerçeğinin farkında olup, Ar-Ge’den kazandıklarını yine Ar-Ge’ye yatırmaya devam ederek fütüristik çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir.