ÜLKEMİZİN AR-GE YOĞUNLUĞUNU BİZCE BİR YIL İÇİNDE %50 ARTIRMAMIZ ÇOĞU EKONOMİK VE TOPLUMSAL SORUNUMUZU ÇÖZER

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

01/12/2022

 

 

AB üye ülkelerle mukayese:

Avrupa Birliği üye devletleri AR-GE’ ye 2021 yılında bir önceki yıla göre % 6 artışla toplam 328 milyar Euro harcarken, AR-GE yoğunluğu olarak tanımlanan GSYİH içindeki AR-GE harcamalarının payı 2020’de %2,31’den 2021’de %2,27’ye düştü.

-İsveç, GSYİH’ sının %3,35’ini AR-GE’ye harcayarak Ar-Ge yoğunluğunda birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi GSYİH’nin en az %3’ünü araştırmaya yatıran Avusturya, Belçika, Almanya ve Finlandiya takip ediyor. Alt sırada ilgili oranlar Romanya için %0,48, Malta için % 0,65 ve Letonya için %0,7’dir.

-2021’de AB’deki toplam AR-GE harcamalarının % 66,8’ini özel sektör, %21,58’ini yüksek öğretim ve %11,89’unu hükümetler gerçekleştirdi.
https://lnkd.in/dTCumu62

Not: 2021 yılında Türkiye için ilgili oran %1,13’dür.

PROJE yoğunluğumuzu artırmak:

– Yeni araştırmalar firmalarda farklı alanlarda yeterli sayı ve tecrübedeki teknik personelle aynı anda 5 projeye kadar çalışma yapılabileceğini gösteriyor.
https://lnkd.in/dbn4w7sr

– Normal zamanlara göre 2 kat dikkatle şu anda KOBİ’ler olarak çalışabileceğimiz TÜBİTAK 1707, Ocak’ta 1507 ve 1501, KOSGEB AR-GE, ÜR-GE, Yurtdışı Pazar, Teknoyatırım, Kobigel, Ticaret Bakanlığı Ürün geliştirme ve Tasarım, Küresel Tedarik Zinciri, Yazılım, Sağlık hizmet ihracatı, Mimarlar için Teknik Müşavirlik Hizmetleri, Sanayi Bakanlığı AR-GE/Tasarım merkezi,5.Bölge yatırım teşvik belgesi, AB HOROZIN EUROPE Accelarator vs. destek programları mevcuttur.

– Özellikle personel maaşlarının nispi olarak yüksek olduğu yazılımcı firmalarda bu eylem zorunlu görünüyor. Bunun için geleneksel, rutin ve eski yöntemlerle mal ve hizmet üretmeyi paranteze alıp susturarak, yeniyi hâkim kılmak için öz disiplin ve cesaret gerekiyor. Bu çalışma gösterilmediğinde şimdiki an geçmişin bir tezahürü olmakta, hiçbir gelişme sağlanamamaktadır.