ULUSAL VE ULUSLARARASI AR-GE, TASARIM VE YENİLİK DESTEK PROJELERİ ARASINDAKİ ÖRTÜŞEN VE FARKLILAŞAN YÖNLERİ KEŞFETMEK, BÜYÜK BİR ZENGİNLİK VE HEYECAN YARATIYOR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

13/02/2022

 

 

 

– Olguyu, kendi çalışmalarımızdan örnekler vererek açıklayalım. Hem TÜBİTAK 2022-1 çağrılı 1507-1501 projeleri hem de AB Horizon Europe EIC Hızlandırıcı-Accelerator/ son başvuru tarihleri 23 Mart 2022 / 15 Haziran 2022 / 05 Ekim 2022 olan projeler için destek vermeye  çalışıyoruz.

 

– İki programda da tematik olmayan konulardan çok öncelikli sektörler hakim rol oynuyor. TÜBİTAK’ta ; bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, tarım ve gıda, makine imalat, otomotiv, sağlık ve diğer alanlar öncelikli alanlar olarak belirlenirken, Hızlandırıcıda öncelikli alanlar ; İlaç endüstrisi için bileşenler, teknolojiler ve sistemler, Stratejik sağlık teknolojileri, Kritik hammaddelere (CRM) döngüsel yaklaşımlar dahil olmak üzere sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımlar, Kuantum teknolojilerinin yeni uygulamaları, Sınır bilişim uygulamaları, AB uzay altyapılarından gelen veri ve sinyalleri kullanan yenilikçi uygulamalar, Uzay teknolojilerinin geliştirilmesi, Kritik güvenlik teknolojileri, Yenilikçi finans ve ödeme altyapıları ve hizmetleri için teknolojiler. Hatta 55’e Uyum yeşil geçişi hızlandıran yenilik çağrıları da açılmıştır.

 

– Saptayabildiğimiz kadarıyla her iki destek programında ana amaç, yeni pazarlar yaratma veya mevcut pazarları bozma potansiyeli olan yüksek etkili yenilikler geliştirmeleri ve ölçeklendirmeleri için tasarlanmıştır. Bu bakımdan projeler daha çok Teknoloji Hazırlık Seviyelerinin (THS) 5-8 faaliyetlerini kapsar,9’uncu seviye ticarileşme ile ilgilidir. Her ikisinde de ticarileşme ve yeşile önem verilmektedir, nitekim yeni TÜBİTAK çağrısında “Geçmişte desteklenen TÜBİTAK projelerinin ticarileşme performansı (Kurul değerlendirmesine bağlı olarak 5-10 puan arası), Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları arasında olması (8 Puan) verilir denilmektedir. Hızlandırıcıda da ticarileşmeye önem verilerek ayrıca Pazar Olgunluk Seviyelerinin de (BRL) dokuz seviyesine ait faaliyetlerin cevaplandırılması talep edilmektedir (BRL’nin Türkçe açılımı hakkında yazı linkimiz: https://lnkd.in/eQt7vPpY )

 

– TÜBİTAK’ta hibe destek oranı % 75, Hızlandırıcı da % 70.

– Her iki destek programında da Frascati  Kılavuzunun  5 kriteri ( ve  Oslo Kılavuzunun yenilik kriteri) – esas  alındığını görmekteyiz ; Yeni (novel), – yaratıcı(creatıve),– belirsiz (uncertaın),– sistematik(systematıc),– transfer edilebirlik ve/veya tekrar üretilebilirlik (transferable and /or reproducıble).Örneğin Hızlandırıcı’da değerlendirme kriterleri,5 kriter dikkate alınarak üç başlık altındadır, mükemmellik ,etki ve risk düzeyi, uygulama ve Birlik desteği ihtiyacı. TÜBİTAK projelerinde de yine 5 kriterin esas alındığını görüyoruz.

Not: Analizlerimiz daha da arttırılabilir, detay ve kapsam için bizimle temasa geçmenizi öneririz.