ULUSLARARASI AR-GE KILAVUZU OLAN FRASCATİ’NİN 2.41, 2.75 – 2.78 PARAGRAFLARI REFERANS OLARAK ALINARAK, ÜLKEMİZDEKİ ÜNİVERSİTE EĞİTİM SİSTEMİNİN NASIL İYİLEŞTİREBİLECEĞİMİZ KONUSUNDA PİLOT UYGULAMA ÖNERİMİZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

15/06/2021

 

 

– Üniversitelerde genellikle meslek ile ilgili felsefi bilgi, teori, hipotezler öğretilerek bilgi edinilmesi sağlanmakta. Ancak, bu bilgilerin konuyla ilgili özgün çalışmalar, projelerle ilişkilendirilerek bilginin tecrübeye dönüşmesi, oradan da bu çalışmanın tekrarlanmasıyla bilgelik elde edilmesi söz konusudur.

 

– Bu bakış açımızı son birkaç yıl içinde Girişimcilik dersimizde deneyimleyerek olumlu sonuçlar aldık. Pilot uygulama olarak bizim önerimiz Üniversite de en az iki bölümden örneğin Dış Ticaret ile Yazılım veya elektronik bölümde olmak üzere iki sınıfta girişimcilik dersi verilirse, bu sınıflardan İngilizce bilen ya da Erasmus programı almış arkadaşları bu derslerde dış ticaret ve Ar-Ge yetkinliği kazandırarak altı ay içinde önce staj, daha sonra istihdam edilmeleri imkânı sağlanabilir. İngilizcesi yetersiz öğrenciler için Üniversite Hocaları tarafından ticari İngilizce eğitimi verilebilir. Nitekim Ar-Ge ve dış ticaret lisans ya da ön lisans mezunlarına talep çok, bize de söylüyorlar: İstedikleri bilgi + uygulaması olan tecrübe = Bilgelik. Ancak baş koşul İngilizce, Ticari İngilizce.

 

– Üniversitelerden alınan eğitim faaliyetleri TÜBİTAK ve KOSGEB projelerinde desteklenmektedir. Örneğin KOSGEB desteklerinin çoğunda üniversiteden alınan eğitim – danışmanlık hizmet karşılığı olarak KOBİ’ye 20 bin lira hibe verilmektedir. Hizmet bedeli olarak Üniversite bir KOBİ’ye 30 bin lira hizmet bedelli fatura keserse destek oranının %70 olduğunu varsayarsak, 21 bin lira yapar, bunun 20 bin lirasını KOSGEB’den alır, 10 bin lirasını öz sermayeden öder.

 

– Bu pilot uygulamayla Üniversitelerde piyasaya yönelik eğitim çalışması yapılarak, ilgili hocaların bilgilerini güncelleme imkânı yaratılmış olacaktır. Böylece ilgili hocalar yetkinlik kazanarak KOSGEB denetimlerinde görev almak üzere toplantı başına ücret alırlar.

 

– Öte yandan öğrencilerimiz firmalarda KOSGEB’in projelerinde görev almaları halinde: 2021 Ocak başı itibariyle yeni asgari ücret net 2.825 lira, KOSGEB’in Ar-Ge projesinde öğrencimiz tam zamanlı görev alırsa, üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci ve ön lisans mezunu personel için 1,25, lisans için 1,5, yüksek lisans için 1,75, doktora için 2 kat ücret ödenir. Bu durumda mezun lisans öğrencisi 4.337,5 lira aylık %100 destek oranı ile maaş alabilmektedir. Yetkin ve yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin işverene yükü olmamaktadır.

 

– Bu çalışmamız ön bir pilot uygulama olarak gözlenir, geri bildirim alınır ve başarılı olunması durumunda diğer bölümlerde de uygulanarak, Üniversitelerimizin piyasaya yönelik yaratıcı çalışması kamuoyu için örnek teşkil edebilir.