ULUSLARARASI SIRALAMADA ÇOK SAYIDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DAHA ÜSTLERDE YER ALABİLMESİNE KATKI SAĞLAMAK, NETWORK OLUŞTURMAK İÇİN YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ GETİRMEYE YÖNELİK FAALİYET VE DESTEKLERİNE ODAKLANILMALI

11/05/2022

 

20 Nisan 2022 tarih 31815 sayılı Resmi Gazete’de Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması Ve Desteklenmesi Hakkında Karar yayınlanmıştır.

 

Karar ile ilgili link:

https://ticaret.gov.tr/data/5b87ce0013b8761160fa151b/5448%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Karar-20.04.2022%20tarihli%20ve%2031815%20say%C4%B1l%C4%B1%20Resmi%20Gazete.pdf

 

2015/8 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/destek-mevzuati-icerik/uygulama-usul-ve-esaslari-genelgesi-17-3-2022-tarihi-itibariyle-yururluge-giren

 

 

EĞİTİM HİZMETLERİNE YÖNELİK DESTEKLER

 Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ve vakıfları tarafından kurulan meslek yüksekokulları ile eğitim sektöründe faaliyet gösteren Bakanlık tarafından uygun görülen diğer şirket, kurum ve kuruluşları.

 

 1. Tescil ve Koruma Desteği (Karar Madde 16) – (Genelge Madde 4)

Yararlanıcıların yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,

Destek Üst Sınırı: Yıllık 600.000 TL.

Destek Oranı: %60

 

 1. Pazara Giriş Belgeleri Desteği (Karar Madde 17)

Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri,

Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.800.000 TL.

Destek Oranı: %60

 1. Acenta Komisyon Desteği (Karar Madde 18) – (Genelge Madde 11)

Yararlanıcıların ülkemize uluslararası öğrenci getirilmesine ilişkin acente komisyon giderleri,

Destek Üst Sınırı: Yıllık 2.400.000 TL
Destek Oranı: %60
Destek Süresi: 5 Yıl

 

 1. Tanıtım Heyeti Desteği (Karar Madde 19)

Yararlanıcıların tanıtım heyetlerine ilişkin giderleri,

Destek Üst Sınırı: 900.000 TL. (heyet başına)
Destek Oranı: %60

(Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinlikleri)

 

 1. Uluslararası Öğrenci Ofisleri Kapasite Geliştirme Desteği (Karar Madde 20)

Yararlanıcıların uluslararası öğrenci ofislerinde istihdam ettikleri aynı anda en fazla 5 personelin brüt maaşları,

Destek Üst Sınırı: Aylık 15.000 TL (personel başına)

Destek Oranı: %60

 

 1. Akademisyen İstihdam Desteği (Karar Madde 21)

Yararlanıcıların istihdam ettikleri aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu akademisyenin brüt maaşları,

Destek Üst Sınırı: Aylık 70.000 TL (akademisyen başına)

Destek Oranı: %60

 

 1. Uluslararası Sıralama Desteği (Karar Madde 22)

Yararlanıcıların uluslararası sıralama kuruluşlarınca yapılan sıralamalarda yer almalarına ilişkin giderleri,

Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.200.000 TL.
Destek Oranı: %60

 1. Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Desteği (Karar Madde 23)

Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen uluslararası kuruluşlara ilişkin üyelik giderleri,

Destek Üst Sınırı: Yıllık 900.000 TL
Destek Oranı: %60

 

 1. Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği (Karar Madde 24) – (Genelge Madde 8)

Yararlanıcıların yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri,

Destek Üst Sınırı: Yıllık 4.800.000 TL.
Destek Oranı: %60
Süresi: 5 Yıl

(Yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyeti ile doğru hedef kitleye ulaşılması, uygun bir organizasyon mekanının seçilmesi ve tanıtım amaçlı mesajın etkin iletişim yöntemleri kullanılarak verilmesi, sosyal medya tasarımı, katalog, afiş, broşür, el ilanı gibi tanıtım malzemeleri, eşantiyon malzemeleri vs.)

 

 1. Birim Desteği (Karar Madde 25) – (Genelge Madde 9)

Yararlanıcıların vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için,

Birim Sayısı: 25

Destek Üst Sınırı: Yıllık 900.000 TL. (birim başına)
Destek Oranı: %60
Süresi: 5 Yıl

 

 1. Yurtdışı Etkinlik Katılım Desteği (Karar Madde 26) – (Genelge Madde 14)

Yararlanıcıların bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri,

Destek Üst Sınırı: 180.000 TL. (etkinlik başına)

Destek Oranı: %60

(Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde aynı oranda ve etkinlik başına 600.000 TL)

 1. Yurtiçi Etkinlik Katılım Desteği (Karar Madde 28) – (Genelge Madde 14)

Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen yurt içi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin giderleri,

Destek Üst Sınırı: 180.000 TL (etkinlik başına)
Destek Oranı: %60

 

 1. Rapor Desteği (Karar Madde 30) – (Genelge Madde 6)

Yararlanıcıların yurt dışına yönelik Pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör veya ülke raporuna ilişkin giderleri,

Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.200.000 TL
Destek Oranı: %60