ÜRÜN GELİŞTİRMENİN (ÜR-GE) İÇİNDE AR-GE VAR MIDIR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

04/02/20221

 

– Aslında bu iki kavram iççice girmiş durumda. Frascati Kılavuzu paragraf 2.34’e göre, Ür-Ge yeni bir ürünü (mal ya da hizmet) pazara sunmak amacıyla fikir ya da konseptin formülasyonundan ticarileşmesine kadarki baştan sona yürütülen etraflı bir süreçtir. Bir Ür-Ge projesi; kavram geliştirme, tasarım ve doğrulama, prototip/pilot imalat ve montaj/ sistem entegrasyonu , testler, ön ticari prototip gibi iş paketlerini içerebilir.

– Bu kapsamda Ür-Ge’de sorunlar ve eksiklikler çıkabilir. İlgili Kılavuzun paragraf 2.57’e göre sorun giderme bir ar-ge çalışmasıdır. Jenerik teknolojik bir bilginin ihtiyaç duyulan Ür-Ge’ye uygulanması “deneysel geliştirme” ar-ge’si olup; yeni, yaratıcı, belirsiz, sistematik ve tekrar üretilebilirlik kriterlerini karşılaması gerekir. Bu anlamda Ar-Ge, Ür-Ge’nin bir alt bileşenidir. Bununla birlikte Ar-Ge’siz ürün geliştirme durumları da vardır. Ar-Ge’li Ür-Ge’ye bir örnek çaydanlıkta su kaynayıp demlik kaldırıldığında demlik altı suyun oluşmaması çalışması.

– Ür-Ge’de belli bir ürüne yönelik olarak yapılan deneysel geliştirme yanında, gözlemlenebilir gerçeklerin ve fenomenlerin altında yatan temelleri araştırtırıp yeni bilgi edinmeye ancak belli bir amaca ve hedefe yönelik olmayan “temel araştırma” ile belli bir amaç için yeni bilgi edinmeye yönelik “uygulamalı araştırma” sonuçlarını katma değerli, teknolojik alt yapı oluşturucu yeni ürün üretmek için “deneysel geliştirme” araştırması da, ülkemizin nitelikli üretim yapısı, istihdam, milli gelir, ihracat ve cari açığın giderilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Bu tür bir Ar-Ge çalışması en azından başlangıçta yönü belirsiz olan bir Ar-Ge faaliyetidir. Örneğin ilkin ihtiyaç, meraktan bilgi ve tecrübe eksikliğini gidermek için nano teknolojinin araştırılması, sonra elde edilen bilginin evsel mutfak eşyalarına nasıl uygulanacağının araştırılması ve sonunda somut bir ürün olarak çizilmez, kir tutmaz çaydanlığa tatbiki araştırması yapılabilinir.