YALNIZCA SİSTEM ANLAYIŞIYLA SORUNLARIMIZI ANLAYIP DOĞRU ÇÖZÜMLER BULABİLİRİZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

abdanmer@gmail.com

12/08/2023

 

 

-Her sistem, aynı zamanda ar-ge, tasarım ve yenilik çalışma ve projeleri de dahil, zihinsel ve pratikteki düzen içinde, elemanların amaca yönelik olarak bir bütün oluşturacak şekilde bir araya getirilmesidir (Scheibler).

 

-Proje bazlı olsun ya da olmasın yenilik çalışmaları: Hedeflenen çıktı, Stratejiler, Taktikler ve Uygulama süreç alt bileşenlerinden oluşur. Bu bileşenler arasındaki ilişkiler farklı bakış açıları ile incelenebilir.

 

-Jeroen Kraaijenbrink’e göre her sistem 6 bakış açısına göre incelenebilir.
https://lnkd.in/dHT3JXbt

 

-Eagleman’ın Rakipler takımı bakış açısıyla sistem incelenmesinde bu 6 ilke birbiriyle örtüşen ve rekabetçi ilişki içinde ele alınır. Beynimiz de böyle çalışıyor.

 

-6 Sistem Prensibi:

 

1. Bağlantısıza (Disconnection) karşı Bağlantılı (Interconnection) prensip: Sistem alt bileşenleri ayrı ayrı değil, sadece bire bir değil, hepsinin nasıl bir araya gelip, bağlantı içinde oldukları ele alınır.

 

2. Doğrusala (Linear) karşı Döngüsel (Circular) prensip: Sistem elemanları arasında, üretimde olduğu gibi “montaj hattı modeli” ile değil, geri ve ileri bildirim döngüleri (loop) ile şimdi neden olan birazdan etki, şimdi sonuç olan birazdan etki olabilir şeklinde bağlantılara bakmak gerekiyor.

 

3. Silolara (Silos) karşı Ortaya Çıkma (Emergence) prensibi: Doğadaki her şey birlikte evrimleşir ve ortaya çıkar. Sistem elemanları bir organizasyonda ayrı ayrı veya ayrı yerlerde değil, birlikte ortaya çıkarlar diye düşünmek gerekiyor.

 

4. Parçalara (Parts) karşı Bütünler (Wholes) prensibi: Büyük resmi görerek parçalara, ayrıntılara bakmak önemlidir. Parçalara ihtiyaç duyulduğunda, bütünün nasıl bir parçası olduğuna bakarak anlamak ve değiştirmek gerekir.

 

5. Analize (Analysis) karşı Sentez (Synthesis) prensibi: Herhangi bir soruna ve ona getirilen yenilik çözümünde, bütünü anlamak zor olduğundan ilkin 5-7 gibi alt gruplara ayırarak sonrasında inovatif yeni bakış açısıyla bir araya getirip, sentezlemek gerekiyor. “Strateji daha çok sentezle, şeylerin nasıl toplandığı, birbirini tamamladığı ve güçlendirdiği ile ilgilidir.”

 

6.İzolasyona (Isolation) karşı İlişkiler (Relationships) prensibi: Sistem alt bileşenleri arasındaki bağlar, soyutlanmış olarak değil, ilişkiler içinde görülmeli. “Biz sadece izole edilmiş bireyler değiliz.”

 

 

Görselleştirme:

https://www.linkedin.com/posts/jeroenkraaijenbrink_changemanagement-strategyconsulting-leadershipdevelopement-activity-7095782163496755200-LPnw/