YATIRIM YAPMAK İSTEYEN KOBİLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

11.03.2021


– Eğer ülkemizde talebe göre arz yetersizliği nedeniyle dış ticaret açığının olduğu ve aşağıdaki ürün listesine GTİP gümrük tarife numarası ile ürününüz giriyorsa,
– Yatırım yapma ihtiyacınız varsa,
– Ar-Ge’ye ihtiyaç yoksa,
– KOBİ olup, KOSGEB stratejik ürün destek programı ile geri ödemesiz 1.800.000 TL ve geri ödemeli 4.200.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’ye kadar destekten yararlanılarak, özellikle makine-teçhizat ve kalıp giderleri ağırlık taşıyorsa,
– Bu destekten sonra arsa, bina inşaat, makine-teçhizat yatırımı yaparak stratejik yatırım desteklerinden yararlanılmak isteniyorsa,
– (Stratejik ürün ve yatırım destekleri) harcama ve giderleri toplamı 10-50 milyon lira arasında ise,
– Bu takdirde Sanayi Hamlesi programına başvurulmasını öneriyoruz.