YAZILIM PROJELERİNDE DEVRİMCİ İLERLEMELER KADAR, KADEMELİ İLERLEMELER DE YAZILIM AR-GE PROJELERİNİN KONUSUDUR, PROJELER VERELİM

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

13/05/2023

 

 

– İlerlemeler konusunda bakış açımız, uzun vadeli plan yapıp, her gün o alanda kademeli ilerleme yapmaktır. Azim, sabır ve sebat ile kısıtlı zamanımızı anlamlı bir gelecek için günlük zaman dilimlerine niyet edip çalışmaktır. Perttu Pölönen bu konuda,” …On yıl içinde, bu hafta yaptığınız şeylerden mutlu olacak mısınız? Ancak yirmi dört saat içinde başarılı olursanız, on yıl içinde başarılı olabilirsiniz, çünkü mantıklı zaman kullanımı ve uzun vadeli çalışma başarıya yol açacaktır.” der.

– Bu bakış açısıyla ar-ge ve yenilik çalışmaları ile uğraşan bizler, son zamanlarda trend olan dijital (donanım+ yazılım) dönüşüm projelerinde kademeli ilerlemelerde de projeler verilmesi gerektiği görüşündeyiz.

– Hardware (Donanım): Hardware donanım demektir. Bilgisayarın dışarıdan görülen her parçası birer donanım olarak tanımlanabilir. Örneğin ekran, klavye, Mouse, hepsi birer donanımdır. Bu tanımına göre donanım, bir iş ya da görevin yapılması için sahip olunan alet‐edevat) demektir. Günlük kullanımda bu sözcük genellikle bilgisayar donanımı kavramını çağrıştırır. Bilgisayar donanımı, bir bilgisayarda bulunan fiziksel birimlerdir. Bilgisayar alanında genel terim olarak donanım olarak tabir edilir. Donanım tanımı yapılırken sadece bilgisayarın parçaları düşünülmemelidir. Örneğin bir robotun kontrol ünitesi olarak geliştirilen arabirim (interface) kartı da bir donanımdır.

– Software (Yazılım): Bilgisayar yazılımları genel olarak 2 ana grupta yapılır:

‐ Sistem Yazılımları (System Software)

‐ Uygulama Yazılımları (Application Software)

Sistem Yazılımları (System Software): Bilgisayarın kendisinin işletilmesini sağlayan, işletim sistemi, derleyiciler (compilers) (Yazılım programında, yazılan programı makine diline çeviren program), çeşitli donatılar (facility) gibi yazılımlardır.

Uygulama Yazılımları (Application Software): Bu kullanıcıların işlerine çözüm sağlayan örneğin çek, senet, stok kontrol, bordro, kütüphane kayıtlarını tutan programlar, bankalardaki müşterilerin para hesaplarını tutan programlar vs. gibi yazılımlardır.

 

 

KADEMELİ YAZILIM GELİŞTİRMELERDE FRASCATİ NE DER?

– Frascati 2.70’e göre,” …Projelerin yazılım geliştirme bileşeni, bilgisayar yazılımı alanında ilerleme sağlıyorsa Ar-Ge olarak sınıflandırılabilir. Bu tür ilerlemeler genellikle devrimci (revolutionary) olmaktan çok kademelidir (incremental). Bu nedenle, mevcut bir program veya sistemdeki yükseltme, ekleme veya değişiklik, bilgi birikiminde artışla sonuçlanan bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeleri içeriyorsa, Ar-Ge olarak sınıflandırılabilir.”

– Benzeşim için, sağlıktan örnek, cesedin otopsisi rutin bir tıbbi hizmettir. Ancak aynı cesede kanserin yan etkilerini saptamak için özel inceleme yaparsak Ar-Ge proje kapsamına girer. Çünkü uygulama yenidir, etkileri belirsizdir, başarılı olursa başka hastalara da tatbik edilebilir.

Kaynak: Frascati, sayfa 44-49,OECD.