YAZILIM PROJELERİNİN OLUŞTURULMASINDA VE İHRACATINDA KRİTİK UNSURLAR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

25/11/2022

 

Frascati Kılavuzuna göre aşağıdaki örnekler, yazılımda Ar-Ge kavramını göstermekte olup, Ar-Ge’ projesine dahil edilmelidir:

– Yeni işletim sistemleri, programlama dillerinde iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi.

– Mevcut teknolojiler üzerine yeni araştırma motorlarının tasarımı ve uygulanması.

– Network ya da sistemlerin yeni mühendislik çalışmalarında hardware ile software arasındaki çelişkilerin giderilmesi faaliyetleri.

– Yeni teknolojiler üzerine daha etkin algoritmaların yaratılması.

– Yeni güvenlik ve şifreleme tekniklerinin yaratılması.

–  Yazılımdaki ilerlemeler genellikle devrimci olmaktan ziyade artımlıdır (incremental). Bu nedenle, bir yükseltme, ekleme veya mevcut bir programda veya sistemde değişiklik yapılması durumunda Ar-Ge olarak sınıflandırılabilir.

– Mevcut yazılım sisteminin işlemesi için alt bileşenlerinde sorunlar çıkar ve gidermek için Ar-Ge’nin 5 kriteriyle ilgili çalışmalar yapılırsa, bize göre Ar-Ge’li Ür-Ge yazılım projesi olarak nitelendirilebilir (Frascati Paragraf 2.57).

 

Aşağıdaki örnekler, yazılımda Ar-Ge’den hariç tutulacak örnekleri göstermektedir:

– Bilinen yöntemleri ve mevcut yazılım araçları kullanılarak ticari uygulama yazılımları ve bilgi sistemleri geliştirilmesi.

– Uygulama programlarına kullanıcı işlevselliğinin eklenmesi.

– Mevcut yazılım araçları kullanarak software ya da web sitelerin oluşturulması.

– Data işlemi, güvenlik doğrulaması ve şifreleme için geleneksel yöntemlerin kullanılması.

– Ana programın iyileştirilmesine önemli bir proses katkısı olmaksızın bir ürünün uyarlanması.

– Mevcut Sistem ve programların deneysel geliştirme hedefi dışında hatalardan arındırılması faaliyetleri (Kaynak: Frascati 2015, Paragraf 2.71-72).

– Yazılım Ar-Ge projeleri yaparak başarılı pilot uygulamalardan sonra, ticarileştirerek yurt dışı hizmet ihracatına başlanılması halinde, yeni güncellenen hibe teşvikleri ile ilgili yazı linkimiz:
https://lnkd.in/d_8iT5-k