YENİ TÜBİTAK-TEYDEB DESTEK PROGRAMI DAHA KATMA DEĞERLİ İNOVATİF ÜRÜN YARATMAYA, PAZARA VE TİCARİLEŞMEYE ODAKLI OLDUĞUNDAN ÇOK UMUT VERİCİ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

30.11.2017

 

 

Yeni TÜBİTAK-TEYDEB destek programı tanıtımından aşağıdaki mesajları almak çok umut ve keyif verici: -Teknoloji tabanlı yenilikçi fikirlerin; sürdürülebilir ekonomik büyümeye ölçülebilir katkı sağlama, -Talep-ihtiyaç birlikteliğinde, belirlenen konular çerçevesinde hedef odaklı, çağrılı yaklaşım.

– Pazara başarıyla ulaşan, katma değeri yüksek ürünler yaratmak için,

– Ar-Ge odağından; Ar-Ge’yi de içeren hedef ve katma değer odağına yöneliş! Bilginin kamu yararına dönüşmesi,

-Sonu olmayan Destek Programları yerini; süreli ve süresiz açık olmak üzere, Çağrılara bırakıyor,

– 1507,1501 ve 1509 Eureka Sürekli Açık Çağrılar (Genel Sade-Sanayi Ar-Ge ve Yenilik Proje Destekleri),

-1509 Çağrılı,1511,1512 Tematik Süreli, Programlı Çağrılar (Tematik Sade),

– 1503,1513,1601 Yenilik AraYüz Destekleri (AYDE). Kaynak: https://lnkd.in/esnV_BS https://lnkd.in/evVWE9P

http://www.argemip.org/documents/file/belgeler/2017/11%20Ekim%202017%20TEYDEB%20Semineri/Microsoft%20PowerPoint%20-%20Yeni%20TEYDEB%20Destek%20Program%C4%B1-Payda%C5%9F%20Sunumu-10.10.pdf

 

Bundan sonra TÜBİTAK destekleri her konuda değil, seçilmiş, çağrılı, katma değerli, teknolojik, inovatif ürünlere, prototip sonrası pazara, ekonomiye, ihracata, ticarileşmeye, seri üretime odaklı oluyor.