YENİLİK FAALİYETLERİ AYNI ZAMANDA BİR AR-GE FAALİYETİ MİDİR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

01/12/2021

 

– Frascati Kılavuzuna göre, Araştırma ve Deneysel Geliştirme (Ar-Ge) mevcut bilgi stokunu artırmak ve yeni uygulamalar tasarlamak için yapılan yaratıcı ve sistematik çalışmalardır. Ar-Ge şunları içerir: temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme.

– Ar-Ge çalışmalarında birinci seviyeden yani temel araştırmadan literatür tarama ile başlıyoruz. Örneğin nanolu iz bırakmayan endüstriyel veya evsel mutfak eşyalarının Ar-Ge projesinde nano ile teorik temel araştırmaya yönelik çalışmaları gözden geçiriyoruz. Daha sonra genel anlamda cam üzerine nano teknolojinin nasıl uygulandığının araştırılması (uygulamalı araştırma) yapılarak mutfak eşyalarında kullanılan cam dikkate alınarak (cam kalınlığı, koyu ve yansıtıcı özellikler vb.) bu özellikteki camlarda nasıl uygulanacağının araştırması yapılıyor. Özellikle fırın gibi mutfak eşyalarında çok silinen camlarda cam üzerine uygulanan nano malzemenin camın saydamlığını bozmadan ve çok silinmelerde malzemenin yüzeyden uzaklaşma probleminin çözülmesi için (deneysel geliştirme) çalışmalar yapılıyor.

– Tanımı gereği, Uygulamalı Araştırma, belirli bir pratik amaç veya hedef için; Deneysel Geliştirme ise yeni ürünleri veya süreçleri ya da mevcut ürünleri veya süreçleri iyileştirme niyeti taşıdığı için aynı zamanda yenilik faaliyeti olarak kabul edilir. Ancak bir firmanın bilgi stokunu genişletmek için yapılan temel araştırmalar, gözlem süresi boyunca belirli yenilikleri takip etmek için kullanılmıyor olsa da pratik nedenlerden dolayı Oslo Kılavuzu paragraf 4.11’e göre de yenilik faaliyeti olarak kabul edilir.

 

AR-GE PROJELERİNDE DENEYSEL GELİŞTİRME (EXPERIMENTAL DEVELOPMENT) İLE ÜRÜN GELİŞTİRME (PRODUCT DEVELOPMENT) KAVRAMLARI BİRBİRİNE KARIŞTIRILMAMALI

Frascati 215 Manual’in 2.34’üncü paragrafına göre;

 

ÜRÜN GELİŞTİRME, uçtan uca bir proses olup ürünün fikir ve konseptinin formülasyonundan ticarileşmesine kadarki tüm akış adımlarını kapsayarak, yeni ürün ya da hizmetin piyasaya sunulmasına yardım eder.

DENEYSEL GELİŞTİRME ise ürün geliştirme prosesinde sadece bir safha olup, bilginin spesifik uygulamasının testini yaparak başarılı bir şekilde sonuca ulaştırmak ile ilgilidir. Deneysel geliştirmede yeni bir bilgi üretilerek Ar-Ge’nin yeni, yaratıcı, belirsizlik, sistematik ve tekrar üretilebilirlik ana kriterlerini karşıladığında, bu çalışma sona erer. Buna karşın Ar-Ge içermeyen ürün geliştirme durumları da vardır.