YÖNETİM DEMEK, BAŞARI VE SONUÇ ALMAK DEMEKTİR

 

 

 

 

 

Yönetim Demek, Başarı ve Sonuç Almak Demektir

Türkiye de işletmeler küçük bir atölye olarak kurulurlar. 3 yada 5 kişi ile kurulan bu tip işletmeler belli bir sürede çok hızlı bir şekilde büyürler. 10 yıl içinde işletmede en az 40 – 50 kişi çalışır hale gelmiş fakat eskisi gibi verimli çalışamadıklarını ve kar edemediklerini görürler.

Artık işletmede neler oluyor, kim ne yapıyor, neden siparişler zamanında gitmiyor, neden satın almalar zamanında olmuyor, neden müşteri şikâyetleri artıyor, oysa 40 – 50 kişiyiz bu işlerin daha çabuk olması, ürünlerin daha hızlı bir şekilde müşterilere gitmesi gerekiyor. İşletme sahibi bu soruları daha sık kendine sorar hale gelmeye başlar.

Çok hızlı ve sistem dâhilinde büyüyemeyen işletmeler artık kontrol edilemez hale gelirler. Maliyet bilinmez, genel giderler tespit edilemez hale gelir. Aslında hem maliyetler hem de genel giderler işletmelerde hesaplanır ve işletme sahipleri kendi maliyetlerini ve genel giderlerini bildiklerini zannederler. Detaylı görüşmeye başlandığında hem maliyet hesaplarında hem de genel gider hesaplarında belli kabullenmeleri yaptıkları ve bu kabullenmenin üzerine bir takım hesapların yapıldığı ortaya çıkar.

Yapılan bu kabullenmelerin nedenleri bir takım verilerin net olarak işletmede toplanamaması durumundan kaynaklandığı ortaya çıkar.

Bu karmaşayı toparlama adına işletme sahipleri bir takım kararları hızlı bir şekilde almaya ve uygulamaya çalışırlar. Bunlardan biride işletmeye ERP programını satın alıp uygulamaya koymaktır. Bu ERP programı sayesinde artık işletmenin rahat yönetileceğini, üretimi, maliyetleri net göreceğini zanneder. Aslında doğru düşünür, ERP programı sayesinde bu düşündükleri olacaktır.

Fakat düşünmedikleri veya göz ardı ettikleri bir durum söz konusudur. Oda, bugüne kadar işletmelerinde nasıl bir çalışma sistemi olduğu, nasıl bir çalışma disiplini olduğu, uygun nitelikli personelin olup olmadığı, işletme sahibinin işleri ve görevleri kişilere nasıl delege ettiği veya etmek istediği gibi konulardır.

 

NİÇİN YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Kısacası işletme ERP programına hazır olmadan, daha doğrusu hazırlanmadan gelişi güzel ERP uygulamasının içine sokulur. İşte asıl sıkıntılar şimdi başlar. Artık hiç bir şey eskisi gibi değil daha beter olmuştur.

Bir işletmede bu tür sıkıntıların olmasını istemiyorsanız, sağlıklı ve belli bir ritimde büyümeyi hedefliyorsanız, işletmenizde artık bir “ Yönetim Danışmanı “ kullanmanız gerekmektedir.

Yönetim Danışmanlığı; İşletmelerde, iş stratejisi, organizasyonel yapı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların belirlenmesi, araştırılması ve uygun önerilerin yapılarak bu önerilerin uygulanmasında destek olmayı kapsayan hizmete yönetim danışmanlığı denir.

 • Uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesi,
 • Kurumsallaşma,
 • Departman stratejilerinin oluşturulması,
 • Ana proseslerin iyileştirilmesi,
 • Proses verimliliğinin artırılması,

Yönetim danışmanlığı hizmetleri, genel yönetimden bilgi teknolojisi yönetimine, mali ve finansal sistemler yönetiminden pazarlama ve üretim yönetime kadar çok geniş bir yelpazede ve bir organizasyonu ilgilendiren tüm disiplin ve iş konularında yürütülmektedir.

Bütün bunları yapmaktaki amacımız işletmeler de;

 • Üst yönetim tarafından izlenebilen, etkin ve sistemli bir yönetim sürecinin oluşturulması,
 • Verimlilik ve şirket kaynaklarının etkin kullanımındaki düşüşü yok etmek, en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak,
 • Etkin ve sistemli üretim planlama yapmak daha verimli bir üretim disiplini sağlamak,
 • Şirket ortamında, çalışanlar arasında oluşan mutsuz, memnuniyetsiz ve işe karşı duyarsız ortamı yok etmek,
 • İstihdamda yüksek dönüşüm oranı (çok fazla işten ayrılma veya ayırma) düşürmek, pazarda herkes tarafından çalışmak istenilen bir şirket haline getirmek,
 • Şirket giderlerin de ki artışa karşın şirket karlılığında düşüş gibi göstergelerin ortadan kaldırılması, mali disiplin ve yönetimini oluşturmak.

Saygılarımla,

Tuncay YIKAR

Yönetim Danışmanı

Etiketler: