YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ GETİRİLMESİNE YÖNELİK ÜNİVERSİTELERİMİZİN ACENTALARA ÖDEDİĞİ KOMİSYONUN % 50’Sİ EN FAZLA 100 BİN DOLAR HİBE DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

19.12.2019

 

  • Üniversitemize bu yıl 300’ün üzerinde yabancı öğrenci kayıt yaptırdı.2015-8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet ticaretinin desteklenmesi hakkında karar kapsamında, Üniversitelerin yurt dışından öğrenci getirilmesine yönelik faaliyetlerine aşağıdaki destek unsurları sağlanmaktadır. Harcama ve ödemelerin yapılmasından sonra İstanbul Yenibosna’da bulunan Hizmet İhracatçıları Birliğine yapılır.

https://lnkd.in/dKG3542

destek-mevzuati/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti-destegi

 

YABANCI ÖĞRENCİ GETİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK UNSURLARI :

a) Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

b) Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

c) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları,

ç) Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları,

d) Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları,

e) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

f) Ülkemize öğrenci getirilmesine yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları, desteklenir.

g) Yurt dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market Katılımlarına Yönelik Yararlanıcı ve iş birliği kuruluşlarının bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 15.000 ABD Doları desteklenir.