ZOR EKONOMİ DÖNEMİNDE TEVEKKÜL ETMENİN MUCİZESİ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Öğretim Üyesi, Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

16/08/2018

 

– Zor günlerden geçtiğimizi artık hepimiz biliyoruz, bu farkındalık kendimizi güncellemek ve yenilik için iyi bir başlangıç noktası. Bazı danışmanlık yaptığımız firmalarda yenilik ve güncelleme konusunda bir erteleme, gevşeme, atalet gözlemliyoruz. Ar-Ge çalışmalarımda çok yararlandığım Scott Peck, Az Seçilen Yol Kitabının 317. sayfasında, bazı insanların pasiflikleri, bağımlılıkları, ataletleri nedeniyle, yenilik yolunun”… her adımının kendilerine gösterilmesini ve her adımın güvenli ve zahmete değer olduğunun kanıtlanmasını bekler. Bu yapılamaz. Çünkü ruhsal tekâmül yolculuğu cesaret, inisiyatif, düşünce ve eylem bağımsızlığı ister…”.

– Yukarıdaki açıklamadaki yenilik yolculuğunda inisiyatif almak, riskli ortamda kararlar alıp uygulama cesareti göstermek demek. Riski önlemede etkin çözüm bulmada   bizim görüşümüz, bilinçli farkındalığımızı geliştirmektir. Aynı yazar, kitabının 287.sayfasında, farkındalık ya da bilinçli İngilizce  “conscious” sözcüğünün, Latince  con (birlikte) ve scire (bilmek) sözcüğünden türetilerek, farkında olmanın her şeyi en iyi bilen  içimizdeki RABBİMİZ ile birlikte  bilmek anlamına geldiğini belirtmektedir(RABBİMİZ bizi kendi ruhundan üfleyerek, biz onun parçasıyız, Secde Suresi 9).Bu anlamda bizim görüşümüz; çözüm için pozitif bakış açısıyla çaba ve cesaret gösterelim, çalışalım, ancak uygun seçim  ve risk önleme konusunda zihnimizle  daha toleranslı, daha az kontrol ve pasif ilişki içine girerek RABBİMİZİN bizim için seçim yapmasına olanak tanıyalım .

– Böyle bir bakış açısı bize göre RABBİMİZE Tevekkül, teslim anlamına gelerek, bizi kaostan, kargaşadan, stresten arındırıp inovasyona odaklanarak gittiğimiz yönde daha emin ve cesaretli olmamızı sağlayacaktır. Nitekim KUR’AN’ımızın Talak Suresi 3. Ayetinde “…Kim ALLAH’a tevekkül ederse, O, ona yeter. Muhakkak ki ALLAH, emrini yerine ulaştırandır…”Ahmet Hulusi,

http://www.kuranmeali.org/65/talak_suresi/3.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx