AR-GE ÇALIŞMA VE PROJELERİNİN ÖZÜ OLAN YENİLİĞİ NÖRAL BEYNE GÖRE YARATMANIN SÜREÇ ADIMLARI NELERDİR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

08/11/2023

 

 

– İlkin elimize sorun yaşadığımız bütünü ele alırız.

 

– Sonra bu bütüne yenilik olarak neler daha ilave edeceğimizi tasarlarız. Bu şekilde yeniliğin ilk adımı olan BÜKME kısmını pratik ederiz. Bükme, var olanın içeriğinin ve/veya formun esaslı yenilikçi değişikliğe uğrayarak, ilk orijinal halinin kaybolmasıdır.

 

– Yenilikçi unsurları dahil ettiğimiz yeni bütünü, parçalarının işlevlerini ve bütün içindeki işleyişi anlamak için bize göre 5-7 arası parçalara ayırırız. Bu işleme AYRIŞTIRMA adı verilir. Diğer adı ANALİZ’dir.

 

– Ayrıştırdığımız yeni parçalara nasıl ulaşacağımız ya da nasıl elde edeceğimize dair yeni yaratıcı çözümler, yöntemler üzerinde çalışmalar yaparak, belirleyeceğimiz kriterlere göre bir yöntemi ön seçim olarak kabul ederek, diğer yöntemleri uygun değildir diye kapsam dışına alırız (AR-GE Sistematiği).

 

– Ön seçimini yaptığımız yöntemlerin çıktıları geleceğe yönelik olduğu için sonuca olan etkisi açısından belirsizlik ve risk taşır. Süreç boyunca riskleri önlemek için Risk analizleri planlarız (AR-GE Unsurları).

 

– Son olarak ayrıştırdığımız ve yenilikçi unsurlar taşıyan parçaları amacımıza ulaştıracak şekilde bir araya getirir, HARMANLARIZ. Diğer adıyla SENTEZ yaparız. Bu birleştirme işlemine daha özgün olarak bütünleyici (combinatorial) sentez adı verilir.

 

– Yenilikçi parçalar, beynin sayısız alt gruplarındaki işleyişinde görüldüğü gibi aralarında bütünleyici ve rekabetçi özellik taşıyorsa, bu durumda zıt parçalar ya aralarında uzlaşırlar ya da uzlaşamazlarsa parçalardan biri üst benlik tarafından hâkim duruma getirilerek birleştirilir(convergence).

 

 

OSLO Kılavuzuna göre ürün ve süreçte yenilik kriterleri hakkında yazımız linki: https://www.abdanmerymm.com/ar-ge-ve-yenilik-projeleri-yazarken-ya-da-ar-ge-tasarim-merkezi-teknokent-projelerini-olustururken-urun-ya-da-proseste-ya-da-kombinasyonunda-hangi-kriterlere-dikkat-etmemiz-gerekiyor.html